Vil legge ned DPS i Lakselv

Direktør i Finnmarkssykehuset HF skal ha informert at Distriktspsykiatrisk senter (DPS) i Lakselv er foreslått lagt ned og arbeidsplassene flyttes til Karasjok.

SANKS Lakselv

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) i Lakselv

Foto: Finnmarkssykehuset

Det pågår en stor omstilling i Klinikk for psykisk helsevern og rus. I desember ble flere endringer besluttet i styret.

20. mars skal det styrebehandles hvor Finnmarkssykehuset HF skal samle psykisk helsevern og rusbehandling i fylket.

I dag har direktør i Finnmarkssykehuset HF Torbjørn Aas besøkt ansatte i Lakselv og i Karasjok.

Arbeidsplasser foreslås flyttet til Karasjok

Etter det Finnmark Dagblad erfarer er Distriktspsykiatrisk senter (DPS) i Lakselv foreslått lagt ned. De ansatte ved DPS i Lakselv skal tirsdag morgen ha blitt informert om at dette vil være direktørens anbefaling overfor styret.

Finnmark Dagblad erfarer at arbeidsplassene vil bli flyttet til Karasjok, hvor Finnmarkssykehuset også tirsdag vil avholde en pressekonferanse.

Helse Finnmark har tidligere foreslått å legge ned Finnmarksklinikken i Karasjok , som per i dag tilbyr behandling for rusmisbruk. De tolv sengeplassene var foreslått flyttet til de psykiatriske døgnenhetene i henholdsvis Lakselv og Alta. Styret i Finnmarksykehuset HF vedtok i møte i desember å utsette behandlingen av denne saken til 20. mars.

Overrasket

Knut Roger Hanssen (H), ordfører i Porsanger, blir overrasket når han av FD får høre at DPS anbefales nedlagt i Lakselv.

Han tror pasientens beste er at man opprettholder DPS lokalisert i Lakselv.

– En stor del av befolkningen i området og på kysten benytter tjenestene i Lakselv, og de er fornøyd med disse tjenestene.

Porsanger står i fare for å miste nærmere 50 arbeidsplasser og kan risikere å miste 100-130 innbyggere

– Vi har tapt nok arbeidsplasser de siste tyve årene. Dette er overhodet ikke bra, sier ordfører Knut Roger Hanssen til avisa.