NRK Meny
Normal

Dovddusindahket sámi girjjálašvuođa

Njukčamánus servet sámi girječállit stuorra girjálašvuođádoaluide Pariisas, sierra antologijain fránskagillii.

Sara Margrethe Oskal

Sara Margrethe Oskal

Foto: Anne Olli / Nrk

Njukčamánus lágidit Pariissas girjedoaluid "Salon de Livre", dát leat messut gosa Davviriikkat leat bovdejuvvon gudneguossin.

Sámis vulget maid dáid doaluide, ja Sara Margrethe Oskal vuolgá doaluide girjjiin masa leat čohkken viđa sámigirječállis osiid sin čálálaš buktagiin.

Ja dat vihta sámi girječálli geat leat beassan mielde antologija-girjái leat Inger -Marie Aikio - Arianaick, diktagirjjin "Suonat", Siri Brock Johansen ges "Sara beaivegirjjiin" , Rauni Magga Lukkari "Lihkkošalmmái" girjjiin, Kirstti Paltto noveallain "Árbi", ja Magne Dometrener Skåden girjjin "Jeg er ikke en fjellklatrer". Dáin leat oasit váldon mielde antologijái ja antologija girjjiin dat leage Sara Margrethe Oskal bargan.

Fuopmášahttit sámi girjjálašvuođa

Dán messá vuođul soaitá geavvat nu ahte sámi girječálliid girjjit jorgaluvvojit franskagillii. Girjemessá "Salon du Livre"lágiduvvo Pariissas njukčamánu 18. rájes 21. rádjai. Ja dán messái leat Davvirikkat bovdejuvvon gudneguossin.
Dasalassin leat dán girjemessá oktavuođas maiddái bovdejuvvon 12 mánáidgirječálli ja dokko lea sámi mánáidgirječálli Karen Anne Buljo bovdejuvvon

Sámi gieječállit ieža válljen geat besset searvat antologijái

Sámi Girječálliid searvvi miellahttut dat árvaledje girjjiid main válde osiid antologijii, jurijas ledje golbma lahttu, ja sis lei stuorra bargu válljet daid árvaluvvon girječálliid gaskas.