NRK Meny

Dorskis buorre dilli


Barentsábi dorskis ii leat goassige leamaš ná buorre dilli go dál, váikko dál bivdo dorski olu eambbo go ovdal ge. Mearradutkaninstituhtta lea 100 jage systamáhtalaččat mihtidan dorskemeriid, mat čájehit ahte dál lea dorskevalljodat.

Buorre hálddašeapmi, unnánat lobihis bivdu ja lieggasat áhppi leat muhttin sivat dasa, nu čájeha váras raporta Mearradutkaninstituhtas.