Dømt til fire års fengsel

En mann i 20-årene fra Finnmark er dømt til fire års fengsel av Indre Finnmark tingrett. Mannen var tiltalt for voldtekt av en kvinne i 30-årene. Han er også dømt til å betale 150 000 kr i erstatning til kvinnen. – Retten mener at det ut fra en samlet vurdering er bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte er skyldig i å ha handlet slik det fremkommer av tiltalen, skriver tingretten i dommen.