Dømt til fengsel i to år

En 40-åring er i Øst-Finnmark tingrett dømt til fengsel i to år for blant annet å ha utøvd grov vold mot en annen. Tiltalte skoldet den andre med kokende vann, og slo han i hodet med en slosshanske, mens fornærmede var bundet. Mishandlingen varte i nær tre kvarter ifølge dommen. Tiltalte tilsto en rekke forhold kommer det frem i dommen.