NRK Meny
Normal

I fengsel for ulovlig ulvejakt

Eidsivating lagmannsrett dømt fire personer fra Hedmark for forsøk på å felle ulv i Elverum kommune i februar 2014. En av de tiltalte, som retten fant hadde medvirket, ble likevel frifunnet fordi naturmangfoldloven i 2014 ikke rammet medvirkning.

Tarjei Istad

Førstestatsadvokat, Tarjei Istad, sier Økokrim vurdere aå anke dommen fra Eidsivating Lagmannsrett.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

De fire domfelte ble dømt for grov overtredelse av straffebestemmelsen i naturmangfoldlovens paragraf 15, jevnført med paragraf 75 som har tre års strafferamme.

Lagmannsrettens flertall fant at de domfelte planla og forberedte den ulovlige jakten i samarbeid, men at samarbeidet ikke skjedde i form av en slik organisert kriminell gruppe som omfattes av straffelovens paragraf 60a.

Domfeldt etter naturmangfoldloven

De domfelte var tiltalt etter straffelovens paragraf 152 b som har opp til seks års strafferamme. Lagmannsrettens domfellelse etter naturmangfoldloven er begrunnet i at forsøket på det ulovlige uttaket ikke ble ansett som forsøk på å minske en bestand truet av utryddelse.

Idømt jaktforbud

Hovedtiltalte ble dømt til fengsel i ni måneder. Han ble også dømt for ulovlig felling av ulv på åtejakt. De tre andre fikk fengsel fra fem måneder til 120 dager. Samtlige ble også idømt jaktforbud fra fem år til tre år.
Ved straffeutmålingen har lagmannsretten lagt vekt på at det var planlagt og organisert ulovlig jakt, og at de domfelte har satt seg over reglene som gjelder for forvaltningen av rovdyr i Norge.

Mangler rettspraksis

Etterforskningen av saken er gjort av Økokrim i nært samarbeid med Hedmark politidistrikt.

Det er første gang i Norge at politiet har avdekket personer som har begått planlagt ulovlig jakt på ulv, og første gang domstolene behandler en slik sak. Saken reiser derfor prinsipielle rettslige spørsmål det ikke finnes tidligere rettspraksis på.

Vurderer anke

Dommen fra Eidsivating lagmannsrett er ennå ikke rettskraftig, da partene har frist til å vurdere dommen, og en eventuell anke. Økokrim opplyser at de vil vurdere anke, da en av de tiltalte ble frikjent.