Dømt for drapstrusler mot tante

Indre Finnmark tingrett har dømt en 34-årig reindriftsutøver for drapstrusler overfor en tante. Han frifinnes for trusler mot en kusine og hennes kjæreste.

En familie må møtes i retten

Indre Finnmark tingrett har dømt en 34-årig reindriftsutøver for drapstrusler overfor en tante.

Foto: Liv Inger Somby

En reindriftsutøver i 30-årene er i Indre Finnmark tingrett dømt til betinget fengsel i 24 dager, for drapstrussel mot en tante.

Erkjente seg ikke skyldig

I september 2013 truet han tanten ved at han hevet armen mot henne og hadde et reingevir i hånden, mens han uttalte at han skulle slå henne ihjel eller lignende. Det er på dette punktet mannen er blitt dømt.

Hovedforhandling ble holdt den 17. desember 2014 og 9. januar 2015, etter at det ble klart på dag 1 at en dag ikke var tilstrekkelig.

Mannen nektet for å ha truet sin tante og kusine og erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen. Alt dette beror på en misforståelse eller «mistolkning», svarte den tiltalte da hovedforhandlingene begynte.

Frifunnet på et punkt

Mannan var også tiltalt for å ha løsnet to skudd ca. 200 meter unna en kusine og hennes kjæreste, hvorpå han kom kjørende og uttalte at 'jeg skulle skyte dere midt i panna' eller lignende. På dette punktet blir mannen frifunnet.

Flertallet, bestående av meddommerne, er kommet til at det ikke er bevist utover en hver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte har sagt dette.

Betinget dom

Retten er etter en samlet vurdering kommet frem til at handlingen mannen blir dømt for kvalifiserer til 24 dager fengsel. Selv om retten er kommet frem til at det er en alvorlig trussel, er retten av den oppfatning at trusselen ikke er av det groveste slaget. Videre er trusselen fremsatt i affekt, i en stresset situasjon ved reinskilling. Det er heller ingen ytre omstendigheter som tilsier at tiltalte hadde til hensikt å gjøre alvor av trusselen.

Retten er etter en samlet vurdering kommet frem til at handlingen kvalifiserer til 24 dager fengsel.

Hele straffen gjøres betinget med en prøvetid på to år, fordi retten mener at saken har tatt for lang tid.

Mannen er også dømt til å betale 10.000 kroner i oppreisning til fornærmede.