Dom opprettholdes: Reindriftsutøvere må betale 535.000 kroner i erstatning

Reinbeitedistrikt er dømt til å måtte erstatte reinbeiteskader på bønders grunn.

Reinsdyr beiter på innmark

ILLUSTRASJON: Reinsdyr som beter på innmark (dette bildet er tatt i Tanadalen i Finnmark).

Foto: Fylkesmannen i Finnmark

Det er Eidsivating jordskifteoverrett som har stadfestet en dom fra jordskifteretten.

Femunden reinbeitedistrikt er dermed pålagt å betale 535.000 kroner i erstatning og saksomkostninger til ni ulike grunneiere.

Dette melder avisa Arbeidets Retts nettutgave.

Grunneierne må på sin side betale 28.548 kroner i saksomkostninger.

Langvarig sak

Saken gjelder reinbeitedistriktets reinsdyr som har beitet på bønders grunn.

Retten har blant annet vist til reindriftsloven og tidligere dommer.

– Disse stadfester at ansvaret for gjerdehold mot tamreinskader ikke ligger hos eieren og brukere av dyrket mark, sier retten.

Det var Femunden reinbeitedistrikt som anket et jordskifteskjønn fra april 2014.

Saken har pågått helt tilbake til 2012.