Hopp til innhold

Dološ girji ođasmahtton

Dán jagi lea 100 jagi áigi dassá go sámi girjjálašvuohta riegádii. Cálliid Lágádus ávvuda Johan Turi ja su girjji "Muitalus
sámiid birra", maid Mikael Svonni lea ođasmahttán.

Johan Turi girji ođđa hámis
Foto: Čálliid Lágádus

Ášši doaimmaha Karen Eira

Dát girji "Muitalus sámiid birra" almmustuvai vuosttaš heave 1910:s. Dál lea Mikael Svonni dárkkistan ja divodan Turi girjji. Son lea divvon dakkár áššiid main lea leamaš boasttu áddejupmi.

Dárkkistan Turi giehtačállosiid

Svonni lea divodan girjji Johan Turi giehtačállosiid vuođul. Son lea lohkan Turi giehtačállasii, girjjážiid maiddá son lei čállán dán mii de máŋŋil prentejuvvui girjin.

Moadde čuohtejagi historjá

Johan Turi lei riegádan 1800-logu gaskamuttus. Ieš lei gullan muitalusaid eallilan sápmelaččain, ja dáid muitalusaid son čálii girjjážiidda. Nu leatge dán girjjis moadde čuohte jagi boarrás ságat.

Johan Turi

Johan Turi

Foto: Čálliid Lágádus

Vuosttaš girji sámegillii

Johan Turi girji lea dat vuosttamuš girji mii lea čállon sámegillii. Ja dat leage čállon 100 jagi dás ovdal. Ii oktage lean ovdal čállán sámegillii girjji mii prentejuvvui.

Giehtačállagiid dutkan

Johan Turi giehtačállosat leat rájáduvvon árkiivvas ja nu leage sus leamaš vejolaš geahčadit ja lohkat Johan Turi iežas giehtačállán muitalusaid. Ja Turi čálii sámiid eallimis, nu go dalle dolin lei. Dát su giehtačállán girjjážat leat buorit historjjálaš duođaštussan dán áigái. Svonni lohká ahte jos galggaš dovdat dálá dili, de ferte maid áddet ovddeš historjjás.

Svonni lohká iežas dutkamin Johan Turi giela. Danne son lea geahčadan su giehtačállosiid. Ja dat girji mii dál álmmustuvvá, dat lea oalle lahka Johan Turi čálingiela, lohká Mikael Svonni. Čálliid Lágádus dat almmustahttá Johan Turi girjji ođđasit.

Johan Turi girji ođđa hámis
Foto: Čálliid Lágádus

Korte nyheter

 • EU med niende sanksjonspakke mot Russland

  EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sier de vil legge til nesten 200 flere personer, bedrifter og organisasjoner på sanksjonslisten. Ytterligere tre russiske banker blir også ilagt sanksjoner.

  – Punkt tre er å kutte Russlands tilgang til droner, både direkte og via tredjelandsleverandører som Iran, skriver von der Leyen på Twitter.

  Hun foreslår også å utvide eksportkontrollen for produkter som kan brukes til både sivile og militære formål og som «det russiske krigsmaskineriet» kan nyttiggjøre seg.

  – Vi går også etter det russiske propagandaapparatet ved å foreslå at ytterligere fire kanaler får sendeforbud, og vi foreslår flere økonomiske tiltak mot Russlands energi- og gruveindustri.

  (NTB)

 • En million ekstra til Samisk kunstnerråd

  Samisk kunstnerråd får én million kroner ekstra i årlig bevilgning om den nye samiske forfatterforeningen godtas som fullverdig medlem i rådet. Mun dajan – Foreninga samiske forfattere ble stiftet etter at Sámi girječálliid searvi/Samisk forfatterforening endret medlemsskravene for å organisere kun samiskspråklige forfattere. Foreningen Mun dajan organiserer samiske forfattere uavhengig av hvilket språk de publiserer på.

  Samisk kunstnerråd har ikke innlemmet den nye foreningen som medlem i rådet. Sametinget vil trekke tilbake økningen om foreningen ikke tas inn som medlem.

  Sametingets plenum godkjente kunstneravtalen for 2023 med disse forutsetningene.

 • ÁRRAN 360° vises på TIFF 2023

  ÁRRAN 360° reiser hjem til Sápmi og får sin Norges- og Sápmipremiere under Tromsø internasjonale filmfestival i januar. ÁRRAN 360° var en offisiell del av det utvidede programmet til den samiske paviljongen under den 59ende internasjonale Veneziabiennalen i høst. Prosjektet ble i tillegg vist som del av biennalens filmfestivalprogram.

  – Dette er et spektakulært prosjekt som kombinerer samiske historiefortelling med high tech. Det blir en spennende miks av tradisjoner der det hele foregår i en lávvu, men med ny teknologi og moderne fortellerformater. Vi er imponerte over hva International Sámi Film Institute har fått til sammen med filmskaperne, sier festival- og programsjef for Tromsø internasjonale filmfestival Lisa Hoen.

  ÁRRAN 360° er en hybrid mellom urfolksfortellinger og innovativ teknologi. Det er det aller første prosjektet som presenterer seks originale 360-filmer av seks ledende samiske filmskapere og kunstnere fra Sápmi.

  Lisa Hoen
  Foto: Marius Fiskum