Dološ girji ođasmahtton

Dán jagi lea 100 jagi áigi dassá go sámi girjjálašvuohta riegádii. Cálliid Lágádus ávvuda Johan Turi ja su girjji "Muitalus
sámiid birra", maid Mikael Svonni lea ođasmahttán.

Johan Turi girji ođđa hámis
Foto: Čálliid Lágádus

Ášši doaimmaha Karen Eira

Dát girji "Muitalus sámiid birra" almmustuvai vuosttaš heave 1910:s. Dál lea Mikael Svonni dárkkistan ja divodan Turi girjji. Son lea divvon dakkár áššiid main lea leamaš boasttu áddejupmi.

Dárkkistan Turi giehtačállosiid

Svonni lea divodan girjji Johan Turi giehtačállosiid vuođul. Son lea lohkan Turi giehtačállasii, girjjážiid maiddá son lei čállán dán mii de máŋŋil prentejuvvui girjin.

Moadde čuohtejagi historjá

Johan Turi lei riegádan 1800-logu gaskamuttus. Ieš lei gullan muitalusaid eallilan sápmelaččain, ja dáid muitalusaid son čálii girjjážiidda. Nu leatge dán girjjis moadde čuohte jagi boarrás ságat.

Johan Turi

Johan Turi

Foto: Čálliid Lágádus

Vuosttaš girji sámegillii

Johan Turi girji lea dat vuosttamuš girji mii lea čállon sámegillii. Ja dat leage čállon 100 jagi dás ovdal. Ii oktage lean ovdal čállán sámegillii girjji mii prentejuvvui.

Giehtačállagiid dutkan

Johan Turi giehtačállosat leat rájáduvvon árkiivvas ja nu leage sus leamaš vejolaš geahčadit ja lohkat Johan Turi iežas giehtačállán muitalusaid. Ja Turi čálii sámiid eallimis, nu go dalle dolin lei. Dát su giehtačállán girjjážat leat buorit historjjálaš duođaštussan dán áigái. Svonni lohká ahte jos galggaš dovdat dálá dili, de ferte maid áddet ovddeš historjjás.

Svonni lohká iežas dutkamin Johan Turi giela. Danne son lea geahčadan su giehtačállosiid. Ja dat girji mii dál álmmustuvvá, dat lea oalle lahka Johan Turi čálingiela, lohká Mikael Svonni. Čálliid Lágádus dat almmustahttá Johan Turi girjji ođđasit.

Johan Turi girji ođđa hámis
Foto: Čálliid Lágádus

Korte nyheter

 • Nødvendig tillatelse for elektriske ferger

  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt tillatelse til at Kystnett AS bygger ei 66 kilovolts kraftledning fra Ulvsvåg til Bognes i Hamarøy kommune. De har også gitt konsesjon til en ny transformatorstasjon på Bognes. Tillatelsen gjør at Statens vegvesen kan elektrifisere fergene fra Bognes. Les mer i pressemeldingen fra NVE.

  Kaos ved fergeleia Bognes.
  Foto: Helge Westermann
 • Valgt ut tomter til omsorgsboliger

  Styringsgruppen for prosjektet helsehus i Hamarøy har kommet med sine anbefalinger om hvor omsorgsboliger i Hamarøy kommune bør bygges. Det er tidligere vedtatt at det skal bygges ti tomter på Drag og ti tomter på Oppeid. På Oppeid er anbefalingen å rive miniboligene ved sykehjemmet, legekontoret og legevakt. På Drag er anbefalingen å bygge i tilknytning til Dragstunet, på en av de to tomtene ved nedlagte Margits Minne i Drag sentrum, skriver Avisa Nordland. Disse tomtene har også nærhet til legekontor.

  "Margits Minne" i sentrum av Drag.
  Foto: Sander Andersen / NRK
 • Fersk skuespiller har hovedrollen

  Under andre verdenskrig ble store deler av rommene på Quality Hotel Grand Royal i Narvik okkupert av tyskerne. Hotellet har nå laget filmer om det som skjedde på hotellet under krigen. Resepsjonist ved hotellet Ina Emilie Framvik (33) spiller hovedrollen, som bestyrer Petra Gledich. – Det har vært veldig interessant å lære om historien, sier Framvik. Hun har aldri stått på en scene eller pratet i en mikrofon før hun ble skuespiller for første gang gjennom dette filmprosjektet, skriver avisen Fremover.

  Quality Hotel Grand Royal i Narvik.
  Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK