NRK Meny

Dohkkehedje šiehtadusa

80 oahpaheaddji Utdanningsforbundet fágasearvvis leat jienasteami bokte dohkkehan tariffašiehtadusa mii lea dahkkon KS ja oahpaheddjiidorganisašuvnnaid gaskkas.

Utdanningsforbundet jođiheaddji Ragnhild Lied lea ilus go riidu dál lea nohkan, muhto várra sihke KS ja politihkkáriid. - Jus KS dál geahččala bágget oahpaheddjiid masage, de dat fas dagaha seamma riiddu mii mis lea leamaš, lohká son.

Maiddái LO-organisa-šuvnnaid Musikernes Fellesorganisasjon
ja Skolenes landsforbund oahpaheaddjit leat jienasteami bokte dohkkehan šiehtadusa.