Døgnenheten for psykisk helse i Lakselv flyttes

Finnmarkssykehusets vedtak om flytting av enhet for psykisk helsevern i Lakselv skal gjennomføres. Dette har tvisteløsningsnemnda bestemt etter at Porsanger kommune klagde på prosessen i denne saksavgjørelsen.

Mental Helse

Døgnenheten for psykisk helse i Lakselv vil komme til å bli flyttet til Karasjok i 2016. Porsanger kommune klaget inn denne saken til tvisteløsningsnemnda, som konkluderte med at Finnmarkssykehuset som har tatt avgjørelsen ikke har gjort feil i bestemmelsesprosessen.

Foto: Anne-Cathrine Reuterdahl / NRK

Styret i Finnmarkssykehuset vedtok 20. mars 2014 å legge ned døgnenheten for psykisk helsevern i Lakselv, og flytte den til Karasjok. Denne døgnenheten er en del av Psykisk døgnenhet for midt-Finnmark, og den har spesielt fokus mot den samiske befolkningen. I tillegg har den ansvar for tilbud til alle voksne i kommunene Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Lebesby og Gamvik.

Les også:

Flyttes til Karasjok

Prosterte mot nedleggelse

Grunnen for dette er å samle og styrke fagmiljøene som de mener vil være til det beste for pasientene i Finnmark, skriver Finnmarkssykehuset i en pressemelding.

Dette gikk Porsanger kommune imot, og mente at de ikke var blitt involvert godt nok i prosessene før beslutningen om nedleggelse ble tatt. Dette klagde de inn til tvisteløsningsnemda for helse- og omsorgssektoren.

Dette er en avgjørelse som vil få konsekvenser for kommunen i den form av at dette tilbudet forsvinner derfra, og det samme gjør arbeidsplassene som er tilknyttet.

Flyttes til Karasjok

Tvisteløsningsnemda konkluderer med at Porsanger kommune ikke kan kreve at Finnmarkssykehuset gjennomfører prosessene på nytt, skriver Eilert Sundt ved Finnmarkssykehuset i pressemeldingen.

Så lenge tilbudet er forsvarlig sier tvisteløsingsnemda at det er opp til helseforetaket å fastsette tilbudets innhold, og derfor kan ikke nemnda overprøve helseforetakets avgjørelse som sier at tilbudet innenfor psykisk helsevern i Lakselv skal legges ned og flyttes til Karasjok i 2016, så lenge det erstattende tilbudet er forsvarlig.

Torbjørn Aas

Administrerende direktør i Finnmarkssykehuset Torbjørn Aas sier at de er glade for beslutningen nemnda har tatt, men at de også tar lære fra denne tvisten med Porsanger kommune om at det er viktig med god dialog med samarbeidspartnerene.

Foto: Finnmarkssykehuset

Administrerende direktør i Finnmarkssykehuset Torbjørn Aas sier at de er glade for nemndas beslutning. Videre sier han at de har tatt lære fra denne saken om at det er viktig med dialog med deres samarbeidpartnere.

– I fremtiden skal vi legge enda mer vekt på å være inkluderende, være tidligere ute og ikke minst gjøre kjent de prosessene som vi legger opp til, sier han.