NRK Meny

Doarju lasi iskusiid Riehppovuonas

– Lea buorre go Birasdirektoráhta gáibida vuđoleappot váikkuhusguorahallama Riehppovuonas, Fálesnuori suohkanis, lohká Stuoradikki Energiija- ja Biraslávdegotti jođiheaddji, Ola Elvestuen. Ikte dat muitaluvvui ahte guokte iešheanalaš ekspeartajoavkku leat cealkán ahte dat guorahallan maid ruvkefitnodat Nussir lea diŋgon, ii čájet movt rávdnji fievrreda ruvkebázahusaid vutnii. Dál lea Nussir ožžon golmma vahkkosaš áigemeari iskat oktii vel rávnnji Riehppovuonas.