Hopp til innhold

Doarjja sámi gálvomearkkaide

Sámediggi lea juolludan 300 000 ruvnno doarjjan viidásabbot ovdánahttit sámi gálvomearkkaid. Dan čállá Sámediggi preassadieđáhusas.

Sámi gálvomearkkat čájehit guđet gálvvut leat albma sámi gálvvut. Ja dat leat de mielde nanneme árbevirolaš duojáriid ja sámi hutkkálaš ealáhusaid gilvalannávcca.

Sámi Duodji-mearkka ja ođđa Sámi Made-mearkka almmuheami rájes leat gálvomearkkain dál badjelaš 200 liseansageavaheaddji. Dan dadjá sámediggeráđđi Berit Marie P. E. Eira preassadieđáhusas.

Sámiráđđi ráhkada dál bagadusa ja strategiija movt sámi gálvomearkkaid oainnusin dahkat olggobealde Sámi.

– Barggu boađus lea veahkkin hálddašit ja ovdánahttit sámi ealáhusaid, dadjá sámediggeráđđi Berit Marie P. E. Eira.

Silje Karine Muotka ja Berit Marie P. E. Eira
Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen / Sametinget

Korte nyheter

 • Klima- og miljøministeren overrasket av at fiskere får fiske laks på grensestrekningen av Tanaelva

  Det har ikke vært lov å fiske etter laks i Tanaelven på fire år.

  Men nå har finske myndigheter gitt dispensasjon til 15 organisasjoner og lag til å fiske etter laksen på finsk side av Tanaelva.

  Det reagerer klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen på.

  – Det er svært lite laks i Tanavassdraget, og jeg er bekymret for bestandene. Vi kan ikke tillate fiske når tilstanden til bestandene er så dårlig som den er nå. Det vil i så fall ødelegge for fremtidige generasjoners mulighet til å fiske i elven, sier Eriksen til NRK.

  Det er noe av grunnen for at norske og finske myndigheter valgte å stenge laksefisket, forteller han.

  – Derfor er jeg overrasket over å bli gjort kjent med at det er gitt dispensasjon til å fiske i grenseelva på finsk side, uten at prosedyrene er fulgt. Dette vil vi følge opp med finske myndigheter, sier klima- og miljøministeren.

  Fiskefellen i Tana elven

  Finlenderne får fiske laks på sin side av Tanavassdraget, mens det på norsk side er forbudt

  Miljødirektoratet har avslått en søknad om laksefiske og sier det ikke er nok laks i Tana. Styremedlem i Tanavassdragets Fiskeforvaltning raser mot myndighetene.

 • Trafikkuhell i Tromsø sentrum

  En politipatrulje har torsdag ettermiddag kommet over et trafikkuhell i Tromsø sentrum. En buss har kollidert med et busskur, og det er kun materielle skader.

  Det melder Troms politidistrikt på X.

  Tre kvarter etter den første meldinga kom, opplyser politiet at de har gjennomført innledende etterforskningsskritt og videoovervåking. Det skal ikke være mistanke om ruspåvirket kjøring.

  Bydrift er også på stedet for å gjøre sikringstiltak av busskuret.