NRK Meny

Doalahit fylkkamánniid

Davvi-Norgga golbma fylkka doalahit fylkkamánne ámmáhii, nu lea Norgga ráđđehus mearridan. Lei sáhka bidjat beare ovtta fylkkamánne dán golmma fylkka nammii. Guhkes gaskat livčče dagahan váttis gulahallamii gielddaiguin lea okta čilgehus. Fylkamánnit ledje maid rávven ráđđehusa doalahit dálá organiserema.