DNB taus om gigantsum til oljerør

DNB har tilsynelatende lånt ut godt over 1 milliard mer til den omstridte oljerørutbyggingen i USA, enn først antatt. Storbanken har etter NRKs utregninger lånt ut i overkant av 4,5 milliarder kroner til den 190 mil lange «Dakota Access»-ledningen, som blant annet vil strekke seg gjennom urfolksområder. Tidligere har NRK meldt om 2,8 milliarder. Oljerørutbyggingen har skapt store demonstrasjoner og protester, hovedsakelig blant urfolksgrupper. Fra DNBs side vil man verken bekrefte eller avkrefte summene.