NRK Meny
Normal

Divna e fiberav oattjo

Stuorámus oasse Vuonarijkan internæhtta, telefåvnnå ja TV fibera baktu biggiduvvá. E divna dav fálaldagáv oattjo. Valla gávnnuji buorre tjoavddusa.

Peggy Øvervoll

– Ep la mij vuorodum, ja ij la val dat gåk bierri. Muhtema oadtju, iehtjáda e oattjo, subtsas Peggy Øvervoll Divtasvuonas.

Foto: Sander Andersen / NRK

Viesáda nuorttalin li dal ietjasa tjadnamin fiberoptihkalasj máttagåbdåbáddáj mij manná merragáhtte milta Vuonav miehtáj. Valla e dal divna oattjo dav máhttelisvuodav.

Tor Asgeir Johansen

– Dát la dan ráje badjelin majt lip mierredam, valla li tjoavddusa dajda gudi válkkamis ierit årru, diedet Divtasvuona suohkanoajvve Tor Asgeir Johansen.

Foto: Harrieth Aira / NRK

– Ep la mij vuorodum, ja ij la val dat gåk bierri. Muhtema oadtju, iehtjáda e oattjo. Jus næhttaj galggap, de ep máhte jus dagu bárnnám la nehtan spellamin, tjielggi Peggy Øvervoll Divtasvuonas.

Da li suohkana ma vuorodi gudi galggi fibernæhttaj. Juska Peggy Øvervoll rijkarahtes guoran årru, ja fiber manná dåssju soames tjuohte mehtera goade siejnes, ij la huoman suohkan sijáv vuorodam.

– Dát la dan ráje badjelin majt lip mierredam, valla li tjoavddusa dajda gudi válkkamis ierit årru, diedet Divtasvuona suohkanoajvve Tor Asgeir Johansen.

Gávnnuji tjoavddusa

Stein Valle

– Maŋen lip dajda tjoavddusijda ma fálalduvvi, javllá Nord-Salten Kraft háldadusoajvve Stein Valle.

Foto: Sander Andersen / NRK

Sij gudi fibernehtav tjuottjodi fálli aj ietjá tjoavddusijt. Ij dåssju Peggyij ja suv familjaj. Gatjálvis le jus dát la mige dagu julevsáme sijddaj Måsske.

– Sisi Divtasvuonan la dal radio mij la vejulasj tjoavdos, ja mij lip javllam maŋen lip dajda tjoavddusijda ma fáladuvvi, tjielggi Nord-Salten Kraft háldadusoajvve Stein Valle.

Ávvusi

Karl Gunnar Mikkelsen gleder seg over at det endelig skjer noe i heimbygda si.

– Hæhttup buorep vædtsagijt jus galggap årrot dájn bájkijn, javllá Oarjjevuona suohkanoassenammadusá jådediddje Karl Gunnar Mikkelsen.

Foto: Sander Andersen / NRK

Dasi de Måske viesáda ávvusi, gudi dá rádjáj næhttaj li bessam mobiltelefåvnå baktu.

– Mij årrop ållu sinna vuonan, ja mij hæhttup adnet dahkkár vædtsagijt jus galggap årrot dájn bájkijn. mobijllanæhtta le nav nuolle, ja muhttijn hæhttup vuorddet nav guhkev åvddål boahtep tjadá, javllá Oarjjevuona suohkanoassenammadusá jådediddje Karl Gunnar Mikkelsen.

Dasi aj suohkanoajvve lijkku.

– Giehttum lip gal fiberav Måsskåj suohppot, valla prosjækta le divras nav vaj dahkkár gæhttjalimprosjæktaj radioliŋka baktu de doarjjop.