NRK Meny
Normal

Her er kandidatene til å overta etter Kjølaas

Domprost i Tromsø og prost i Alta er blant de som er nominert til å bli biskop i Nord-Hålogaland.

Biskop Per Oskar Kjølaas

Biskop Per Oskar Kjølås har alltid hatt samisk kirkeliv og folket som sin hjertesak under sitt virke som kirkens øverste leder lengst nord i landet.

Foto: Thor Werner Thrane / NRK

Kandidater til å bli biskop i Nord-Hålogaland

Bispedømmerådets kandidater til bispeembetet i Nord-Hålogaland: Hans Arne Akerø (Øverst til venstre), Herborg Oline Finnset (i midten), Elisabet Yrwing Guthus (øverst til høyre), Stig Rune Lægdene (nederst til venstre) og Olav Øygard (nederst til høyre).

Foto: www.kirken.no / Kirken

Bispedømmerådet i Nord-Hålogaland har nominert fem personer til stillingen som ny biskop etter Per Oskar Kjølaas, som går av 1. september.

De nominert er seksjonssjef i Kirkerådet, Hans Arne Akerø, domprost i Tromsø, Herborg Oline Finnset, prost i Østre Borgesyssel, Elisabet Yrwing Guthus, rektor ved Kirkelig utdanningssenter i nord, Stig Rune Lægdene og prost i Alta, Olav Øygard.

Det er Kirkerådet som avgjør hvem som blir ny biskop i landets nordligste bispedømme. Kirkerådet skal etter planen votere over bispevalget i slutten av september.

Det blir en omfattende prosess i Kirken fram til høsten for å finne den beste kandidaten til å ta over som biskop i Nord-Hålogaland.

Blant annet skal alle landets biskoper komme med sine anbefalinger, før Kirkerådet fatter sitt vedtak.

Per Oskar Kjølaas ble utnevnt til biskop i Nord-Hålogaland i september 2001, og varslet i fjor at han ønsker avløsning høsten 2014.