NRK Meny
Normal

Disse vil man ikke få kjøpt om noen få år

Den tradisjonelle elvebåtkulturen går mot sin ende, det er få igjen som kjenner til kunsten og ingen jobber for å berge den.

Elvebåter i Tana

Disse tradisjonelle elvebåtene finner vi langs elvekanten nå men vil ikke være å finne i årene fremover slik situasjonen er nå.

Foto: Piera Balto / NRK

Hans Solbakken fra Karasjok er blant de få som fortsatt kjenner til båtbyggerkunsten.

Solbakken forteller at de få som har ferdighetene til å lage tradisjonelle elvebåter er over 60 år og har ingen etterkommere.

Hans Solbakken

Hans Solbakken tror vi kommer til å måtte besøke museet i kommende år for å bevitne en tradisjonell elvebåt.

Foto: Mathis S. Wilhelmsen / NRK

Solbakken er svært bekymret for kulturen sin fremtid, han mener tradisjonen med elvebåter er døende.

– Slike tradisjonelle elvebåter vil ikke være mulig å få tak i til neste år. Den siste som produserer slike båter slutter neste vinter og ingen i den yngre generasjonen viser interesse, forteller Solbakken.

Tiltak må til snarest

De få som fortsatt kjenner til kunsten nærmer seg gammel alder og Solbakken understreker at tiltak haster før kunsten går totalt tapt.

– Det er nå viktig at den yngre generasjonen lærer kunsten om båtbygging før det blir for seint, forhåpentligvis finnes det en båtbygger i live før den tid kommer, sier solbakken.

Solbakken håper at de samiske institusjonene gjør det de kan for å vedlikeholde kulturen.

– Slik jeg ser det, så er det Sametinget, det samiske duodjeinstituttet og skolen sitt ansvar å holde kunsten i live. I hvert fall gi den yngre generasjonen muligheten til å lære den.

Erna Solberg og Aili Keskitalo

Statsminister Erna Solberg og sametingspresident Aili Keskitalo. Avbildet her i en tradisjonell elvebåt brukt for å representere Sapmi.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Les flere nyheter fra NRK Sápmi her

«Den siste båtbyggeren»

Jouni Laiti har laget tradisjonelle elvebåter i over 40 år og forteller med tungt hjerte at hans dager som båtbygger nærmer seg en ende.

Jouni Laiti

Jouni Laiti, blant de siste båtbyggerne som finnes. Her avbildet i verkstedet sitt i Utsjok.

Foto: Mathis S. Wilhelmsen / NRK

– Jeg var en ung mann da jeg startet, jeg fyller 65 år til høsten og slutter med båtbyggingen neste vinter.

Laiti sier at kulturen er viktig å ivareta, men frykter at den kan gå tapt om ingen tar tak i nærmeste framtid.

– Denne tradisjonen er veldig viktig for kulturen, folk syns det er leit at jeg slutter, jeg har dessverre ingen etterkommere heller, forteller Laiti.

Laiti tror det kan bli vanskelig å få de yngre til å starte opp selv.

– De yngre begynner ikke med båtbygging uten videre, de tar utdanning og finner andre jobber.

Får ingen støtte

Laiti mener det ville vært lettere å drive med båtbygging med litt hjelp utenifra.

Jouni Laiti

Jouni Laiti forteller at jobben krever tålmodighet og nøyaktighet. Her jobber han potensielt med et av de siste tradisjonelle elvebåtene i historien.

Foto: Mathis S. Wilhelmsen / NRK

– Jeg får ikke støtte fra noen organisasjoner i det hele tatt.

Støtte for å berge kulturen kan måtte være nødvending for å oppmuntre de yngre til å starte opp selv mener Laiti.

– Det ville selvfølgelig vært lettere å bygge båter på livstid om det var noen organisasjoner som støttet jobben, dette får vi ikke på finsk side. Jeg har pratet med de ifra Sametinget men har ikke hørt noe ifra de siden, sier han

Laiti har dessverre ingen beroligende ord til leserne.

– Jeg tror denne båttradisjonen går mot sin ende, jeg er redd for det.

Et felles ansvar

Direktør for det Samiske Duodjeinstituttet, Inga Hermansen Hætta, mener kulturen er «totalt døende» og erkjenner at det er deres ansvar og jobbe for å vedlikeholde den.

Inga Hermansen Hætta

Inga Hermansen Hætta innrømmer at de ikke ha gjort nok for den samiske elvebåt tradisjonen

Foto: Frode Grønmo / NRK

– Det er veldig trist at det er så få som lager elvebåter. Det er viktig å bære denne tradisjonen videre, det kan ikke ligge på en enkelt persons skuldre.

Vanskelig prosjekt

Hætta forteller at det er vanskelig å iverksette et så stort prosjekt for å lære de yngre, grunnen skyldes mangel på ressurser.

– Vi har ikke prøvd å fremme dette tiltaket, det har vært et for stort prosjekt for oss, siden det krever et stort lokale og spesielle verktøy, forteller Hætta

Duodjeinstituttet velger istedenfor å holde hovedfokus på tekstilkunst

– At vi har prioritert tekstilkunst framfor sløyd til nå stemmer. Men nå viser det seg at flere vil lære sløydkunsten, vi skal forsøke å gjøre en bedre jobb på dette feltet i fremtiden, sier hun

Sametinget har også et felles ansvar for å opprettholde kulturen mener Hætta.

– Sametinget blir jo de som skal bære dette ansvaret, men samtidig har jo også de mye å tenke på. Dette er en sak man skulle gjort noe med for lenge siden, sier Hætta

Hætta understreker at tradisjonen er veldig viktig for den samiske kulturen.

– Skulle båtbyggertradisjonen forsvinne vil en enorm del av den samiske kulturen dø ut.

Gammel elvebåt

Denne elvebåten er 65 år gammel. Dette kan bli et vanlig syn i kommende år.

Foto: Frode Grønmo / NRK