Sjekk hvem som snakker mest

Geir Tommy Pedersen er politikeren som har vært flest ganger på Sametingets talerstol denne perioden. 297 ganger har NSR-veteranen holdt innlegg og tatt replikker.

Sametinget

147 saker har Sametinget behandlet så langt i denne perioden.

Foto: Sergey Gavrilov / NRK Sápmi

Geir Tommy Pedersen

Geir Tommy Pedersen (NSR).

Foto: Thor Thrane / NRK

Totalt er det holdt 4.135 innlegg og replikker i løpet av 13 plenumssamlinger.

Den første var 13. oktober 2009 og den siste 8. juni 2012.

Det er behandlet 147 saker i løpet av disse samlingene.

Gjennomgangen NRK har gjort, viser at talerstolen er brukt 2.801 ganger til innlegg og 1.334 ganger til replikker. Ordet til forretningsorden er ikke tatt med i oversikten.

Det gjenstår fire plenumssamlinger i denne perioden. Sametingsvalget er samtidig med stortingsvalget i september 2013.

Nesten likt

35 mannlige representanter har holdt 1.406 innlegg, og 37 kvinnelige representanter har holdt 1.395 innlegg. Det er med andre ord tilnærmet lik fordeling mellom menn og kvinner.

Større forskjell er det på replikkordskiftene: 26 menn har tatt replikk 742 ganger, mens 28 kvinner har tatt replikk 592 ganger.

Replikkordskiftene er i første rekke «oppgjør» mellom de to store - Arbeiderpartiet og Norske Samers Riksforbund.

Av 1.334 replikker har representanter fra disse to partiene hatt 1.148 replikker.

Nedenfor finner du oversikt for både innlegg og replikkordskifter.

Innlegg 2009-2012

Innlegg på Sametinget

Representant, parti (F=fast. V=vararepr.)

2009

2010

2011

2012

Totalt

1. Geir Tommy Pedersen, NSR (F)

15

53

52

32

152

2. Silje Karine Muotka, NSR (F)

9

53

57

33

152

3. Willy Ørnebakk, Ap (F)

22

47

41

31

141

4. Egil Olli, Ap (F)

19

50

38

23

130

5. Aili Keskitalo, NSR (F)

16

27

49

34

126

6. Olaf Eliassen, Árja (F)

8

28

37

19

92

7. Per A. Bæhr, Flyttsamelista (F)

2

38

26

25

91

8. Ann-Mari Thomassen, NSR (F)

7

33

24

23

87

9. Láilá Susanne Vars, Árja (F)

2

21

25

38

86

10. Jørn Are Gaski, Ap (F)

7

21

28

20

76

11. Marianne Balto, Ap (F)

7

25

18

24

74

12. Vibeke Larsen, Ap (F)

7

18

26

23

74

13. Jarle Jonassen, NSR (F)

9

25

28

10

72

14. Trond Are Anti, NSR (F)

4

14

15

38

71

15. Anders Somby jr., Flyttsamelista (F)

 

16

29

24

69

16. Mariann Wolmann Magga, Ap (F)

 

26

26

14

66

17. Gunn-Britt Retter, NSR (F)

9

28

17

11

65

18. Randi A. Skum, NSR (F)

1

11

12

10

62

19. Rolf Johansen, NSR (F)

5

16

26

14

61

20. Geir Johnsen, Ap (F)

1

20

19

20

60

21. Ellinor Marita Jåma, ÅSG (F)

5

14

18

22

59

22. Aud H. Marthinsen, Frp (F)

8

21

19

10

58

23. Kirsti Guvsám, NSR (F)

4

13

26

12

55

24. Anne Helene Moeng Saari, Ap (F)

8

18

20

7

53

25. Ragnhild Melleby Aslaksen, Ap (F)

3

22

21

5

51

26. Åge Nordkild, NSR (F)

5

19

20

5

49

27. Ronny Wilhelmsen, Ap (F)

 

17

12

17

46

28. Miriam Paulsen, NSR (F)

12

19

4

10

45

29. Inga-Lill Sundset, Ap (F)

2

11

21

11

45

30. Alf Isaksen, Árja (F)

2

12

15

12

41

31. Heidi Greiner-Haaker, Ap (F)

2

17

14

8

41

32. Hilde Anita Nyvoll, Ap (F)

10

11

9

6

36

33. Ida Marie Brandsfjell, ÅSG (F)

 

7

20

9

36

34. Hans J. Eriksen, Frp (F)

2

16

11

6

35

35. Sten Erling Jønsson, Ap (F)

2

10

10

9

31

36. Mathis Nilsen Eira, NSR (F)

2

16

9

4

31

37. Arthur Tørfoss, Frp (F)

4

9

11

6

30

38. Odd Iver Sara, Árja (F)

5

16

3

4

28

39. Skjalg A. Jensen, Ap (fritatt)

 

19

9

 

28

40. Toril Bakken Kåven, Nordkalottfolket (F)

2

15

4

5

26

41. Marie T. N. Aslaksen, SBS (F)

7

10

5

3

25

42. Marit Kirsten A. Gaup, Ap (F)

 

4

10

5

19

43. Knut Store, Ap (F)

3

6

4

2

15

44. Elin Henriksen, NSR (V)

 

5

9

 

14

45. Berit Marie P.E. Eira, Flyttsamelista (V)

 

2

8

 

10

46. John Kappfjell, Ap (V)

 

5

3

 

8

47. Bjørn Inge Mo, Ap (V)

 

2

3

 

5

48. Knut Roger Hanssen, Høyre (F)

 

 

5

 

5

49. Rolf Fjellstad, Frp (V)

 

3

2

 

5

50. Leif Aksel Renfjell, ÅSG (V)

 

3

 

2

5

51. Amund Peder Teigmo, Árja (V)

2

3

 

 

5

52. Johan Vasara, Ap (V)

 

 

5

 

5

53. Anne Marit Eira, Høyre (V)

 

 

2

3

5

54. Hans Isak Olsen, Árja (V)

 

4

 

 

4

55. Klemet Erland Hætta, NSR (V)

 

2

2

 

4

56. Kjell E. Pedersen, NSR (V)

 

 

4

 

4

57. Nanna Thomassen, NSR (V)

 

 

 

4

4

58. Inger Jørstad, Ap (V)

 

 

3

 

3

59. Margit Eli Oskal, Ap (F)

3

 

 

 

3

60. Monica Dervo, Frp (V)

 

 

3

 

3

61. Cecilie Grape, NSR (V)

 

3

 

 

3

62. Jovna Z. Dunfjell, ÅSG (V)

 

3

 

 

3

63. Lisbeth Somby, NSR (V)

 

2

 

 

2

64. Anne Jannok Eira, Flyttsamelista (V)

2

 

 

 

2

65. Selmer Johansen, Frp (V)

 

 

 

2

2

66. Olof A. Kuhmunen, NSR (V)

 

 

1

 

1

67. Ellinor Guttorm Utsi, NSR (V)

 

 

 

1

1

68. Synnøve Angell, NSR (V)

 

1

 

 

1

69. Solveig Tangeraas, Árja (V)

 

1

 

 

1

70. Inger Eline Eriksen, Árja (V)

 

1

 

 

1

71. Cecilie H.E. Johansen, Ap (V)

 

 

1

 

1

72. Tore Forsberg, Árja (V)

 

 

1

 

1

(Ordet til forretningsorden er ikke tatt med i oversikten)

Replikker 2009-2012

Replikker på Sametinget

Representant, parti. (F=fast. V=vararepr.)

2009

2010

2011

2012

Totalt

1. Geir Tommy Pedersen, NSR (F)

11 

50 

40 

44 

145 

2. Silje Karine Muotka, NSR (F)

42 

45 

42 

135 

3. Willy Ørnebakk, Ap (F)

40 

19 

25 

93 

4. Jørn Are Gaski, Ap (F)

10 

23 

33 

24 

90 

5. Aili Keskitalo, NSR (F)

8

17

25 

20 

70 

6. Rolf Johansen, NSR (F)

20 

25 

13 

67 

7. Ann-Mari Thomassen, NSR (F)

9

18 

10 

22 

59 

8. Olaf Eliassen, Árja (F)

17 

13 

17 

51 

9. Trond Are Anti, NSR/SáB (F)

10 

10 

20 

49 

10. Mariann Wollmann Magga, Ap (F)

 

12 

23 

12 

47 

11. Kirsti Guvsám, NSR (F)

5

12 

14 

7

38 

12. Gunn-Britt Retter, NSR/SaB (F)

22 

32 

13. Sten Erling Jønsson, Ap (F)

16 

32 

14. Marianne Balto, Ap (F)

14 

11 

 

29 

15. Miriam Paulsen, NSR (F)

5

17

3

3

28

16. Geir Johnsen, Ap (F)

 

25 

17. Anders Somby jr., Flyttsamelista (F)

 

8

6

10

24

18. Per A. Bæhr, Flyttsamelista (F)

 

15

7

1

23

19. Alf Isaksen, Árja (F)

 

8

7

8

23

20. Skjalg A. Jensen, Ap (fritatt)

 

15

6

 

21

21. Egil Olli, Ap (F)

8

9

1

1

19

22. Anne Helene Moeng Saari, Ap (F)

1

9

6

3

19

23. Ronny Wilhelmsen, Ap (F)

 

9

3

5

17

24. Jarle Jonassen, NSR (F)

 

9

4

3

16

25. Hilde Anita Nyvoll, Ap (F)

7

1

6

2

16

26. Vibeke Larsen, Ap (F)

9

5

 

 

14

27. Láilá Susanne Vars, Árja (F)

 

11

 

1

12

28. Ragnhild Melleby Aslaksen, Ap (F)

 

9

 

2

11

29. Åge Nordkild, NSR (F)

 

6

5

 

11

30. Randi A. Skum, NSR (F)

 

6

4

1

11

31. Marit Kirsten A. Gaup, Ap (F)

 

1

6

4

11

32. Aud H. Marthinsen, Frp (F)

1

3

3

3

10

33. Odd Iver Sara, Árja (F)

3

4

3

 

10

34. Heidi Greiner Haaker, Ap (F)

 

7

 

2

9

35. Toril Bakken Kåven, Nordkalottfolket (F)

 

5

1

1

7

36. Ellinor Marita Jåma, ÅSG (F)

3

2

 

2

7

37. Bjørn Inge Mo, Ap (V)

 

 

38. Inga-Lill Sundset, Ap (F)

 

 

3

2

5

39. Marie Therese N. Aslaksen, SBS (F)

 

3

1

1

5

40. Klemet Erland Hætta, NSR (V)

 

5

 

 

5

41. Inger Jørstad, Ap (V)

 

2

 

3

5

42. Mathis Nilsen Eira, NSR (F)

 

2

1

1

4

43. Ida Marie Bransfjell, ÅSG (F)

 

 

3

 

3

44. Hans Eriksen, Frp (F)

 

1

2

 

3

45. John Kappfjell, Ap (V)

 

2

1

 

3

46. Cecilie Grape, NSR (V)

 

 

 

47. Monica Dervo, Frp (V)

 

 

 

48. Berit Marie P. E. Eira, Flyttsamelista (V)

 

 

2

 

2

49. Arthur Tørfoss, Frp (F)

 

1

 

 

1

50. Knut Store, Ap (F)

 

 

 

1

1

51. Knut Roger Hanssen, Høyre (F)

 

 

1

 

1

52. Anne Jannok Eira, Flyttsamelista (V)

1

 

 

 

1

53. Solveig Tangeraas, Árja (V)

 

1

 

 

1

54. Agnar Kvernmo, Ap (V)

 

1

 

 

1