Hopp til innhold

Sjekk hvem som snakker mest

Geir Tommy Pedersen er politikeren som har vært flest ganger på Sametingets talerstol denne perioden. 297 ganger har NSR-veteranen holdt innlegg og tatt replikker.

Sametinget

147 saker har Sametinget behandlet så langt i denne perioden.

Foto: Sergey Gavrilov / NRK Sápmi

Geir Tommy Pedersen

Geir Tommy Pedersen (NSR).

Foto: Thor Thrane / NRK

Totalt er det holdt 4.135 innlegg og replikker i løpet av 13 plenumssamlinger.

Den første var 13. oktober 2009 og den siste 8. juni 2012.

Det er behandlet 147 saker i løpet av disse samlingene.

Gjennomgangen NRK har gjort, viser at talerstolen er brukt 2.801 ganger til innlegg og 1.334 ganger til replikker. Ordet til forretningsorden er ikke tatt med i oversikten.

Det gjenstår fire plenumssamlinger i denne perioden. Sametingsvalget er samtidig med stortingsvalget i september 2013.

Nesten likt

35 mannlige representanter har holdt 1.406 innlegg, og 37 kvinnelige representanter har holdt 1.395 innlegg. Det er med andre ord tilnærmet lik fordeling mellom menn og kvinner.

Større forskjell er det på replikkordskiftene: 26 menn har tatt replikk 742 ganger, mens 28 kvinner har tatt replikk 592 ganger.

Replikkordskiftene er i første rekke «oppgjør» mellom de to store - Arbeiderpartiet og Norske Samers Riksforbund.

Av 1.334 replikker har representanter fra disse to partiene hatt 1.148 replikker.

Nedenfor finner du oversikt for både innlegg og replikkordskifter.

Innlegg 2009-2012

Innlegg på Sametinget

Representant, parti (F=fast. V=vararepr.)

2009

2010

2011

2012

Totalt

1. Geir Tommy Pedersen, NSR (F)

15

53

52

32

152

2. Silje Karine Muotka, NSR (F)

9

53

57

33

152

3. Willy Ørnebakk, Ap (F)

22

47

41

31

141

4. Egil Olli, Ap (F)

19

50

38

23

130

5. Aili Keskitalo, NSR (F)

16

27

49

34

126

6. Olaf Eliassen, Árja (F)

8

28

37

19

92

7. Per A. Bæhr, Flyttsamelista (F)

2

38

26

25

91

8. Ann-Mari Thomassen, NSR (F)

7

33

24

23

87

9. Láilá Susanne Vars, Árja (F)

2

21

25

38

86

10. Jørn Are Gaski, Ap (F)

7

21

28

20

76

11. Marianne Balto, Ap (F)

7

25

18

24

74

12. Vibeke Larsen, Ap (F)

7

18

26

23

74

13. Jarle Jonassen, NSR (F)

9

25

28

10

72

14. Trond Are Anti, NSR (F)

4

14

15

38

71

15. Anders Somby jr., Flyttsamelista (F)

 

16

29

24

69

16. Mariann Wolmann Magga, Ap (F)

 

26

26

14

66

17. Gunn-Britt Retter, NSR (F)

9

28

17

11

65

18. Randi A. Skum, NSR (F)

1

11

12

10

62

19. Rolf Johansen, NSR (F)

5

16

26

14

61

20. Geir Johnsen, Ap (F)

1

20

19

20

60

21. Ellinor Marita Jåma, ÅSG (F)

5

14

18

22

59

22. Aud H. Marthinsen, Frp (F)

8

21

19

10

58

23. Kirsti Guvsám, NSR (F)

4

13

26

12

55

24. Anne Helene Moeng Saari, Ap (F)

8

18

20

7

53

25. Ragnhild Melleby Aslaksen, Ap (F)

3

22

21

5

51

26. Åge Nordkild, NSR (F)

5

19

20

5

49

27. Ronny Wilhelmsen, Ap (F)

 

17

12

17

46

28. Miriam Paulsen, NSR (F)

12

19

4

10

45

29. Inga-Lill Sundset, Ap (F)

2

11

21

11

45

30. Alf Isaksen, Árja (F)

2

12

15

12

41

31. Heidi Greiner-Haaker, Ap (F)

2

17

14

8

41

32. Hilde Anita Nyvoll, Ap (F)

10

11

9

6

36

33. Ida Marie Brandsfjell, ÅSG (F)

 

7

20

9

36

34. Hans J. Eriksen, Frp (F)

2

16

11

6

35

35. Sten Erling Jønsson, Ap (F)

2

10

10

9

31

36. Mathis Nilsen Eira, NSR (F)

2

16

9

4

31

37. Arthur Tørfoss, Frp (F)

4

9

11

6

30

38. Odd Iver Sara, Árja (F)

5

16

3

4

28

39. Skjalg A. Jensen, Ap (fritatt)

 

19

9

 

28

40. Toril Bakken Kåven, Nordkalottfolket (F)

2

15

4

5

26

41. Marie T. N. Aslaksen, SBS (F)

7

10

5

3

25

42. Marit Kirsten A. Gaup, Ap (F)

 

4

10

5

19

43. Knut Store, Ap (F)

3

6

4

2

15

44. Elin Henriksen, NSR (V)

 

5

9

 

14

45. Berit Marie P.E. Eira, Flyttsamelista (V)

 

2

8

 

10

46. John Kappfjell, Ap (V)

 

5

3

 

8

47. Bjørn Inge Mo, Ap (V)

 

2

3

 

5

48. Knut Roger Hanssen, Høyre (F)

 

 

5

 

5

49. Rolf Fjellstad, Frp (V)

 

3

2

 

5

50. Leif Aksel Renfjell, ÅSG (V)

 

3

 

2

5

51. Amund Peder Teigmo, Árja (V)

2

3

 

 

5

52. Johan Vasara, Ap (V)

 

 

5

 

5

53. Anne Marit Eira, Høyre (V)

 

 

2

3

5

54. Hans Isak Olsen, Árja (V)

 

4

 

 

4

55. Klemet Erland Hætta, NSR (V)

 

2

2

 

4

56. Kjell E. Pedersen, NSR (V)

 

 

4

 

4

57. Nanna Thomassen, NSR (V)

 

 

 

4

4

58. Inger Jørstad, Ap (V)

 

 

3

 

3

59. Margit Eli Oskal, Ap (F)

3

 

 

 

3

60. Monica Dervo, Frp (V)

 

 

3

 

3

61. Cecilie Grape, NSR (V)

 

3

 

 

3

62. Jovna Z. Dunfjell, ÅSG (V)

 

3

 

 

3

63. Lisbeth Somby, NSR (V)

 

2

 

 

2

64. Anne Jannok Eira, Flyttsamelista (V)

2

 

 

 

2

65. Selmer Johansen, Frp (V)

 

 

 

2

2

66. Olof A. Kuhmunen, NSR (V)

 

 

1

 

1

67. Ellinor Guttorm Utsi, NSR (V)

 

 

 

1

1

68. Synnøve Angell, NSR (V)

 

1

 

 

1

69. Solveig Tangeraas, Árja (V)

 

1

 

 

1

70. Inger Eline Eriksen, Árja (V)

 

1

 

 

1

71. Cecilie H.E. Johansen, Ap (V)

 

 

1

 

1

72. Tore Forsberg, Árja (V)

 

 

1

 

1

Ekspander/minimer faktaboks

(Ordet til forretningsorden er ikke tatt med i oversikten)

Replikker 2009-2012

Replikker på Sametinget

Representant, parti. (F=fast. V=vararepr.)

2009

2010

2011

2012

Totalt

1. Geir Tommy Pedersen, NSR (F)

11 

50 

40 

44 

145 

2. Silje Karine Muotka, NSR (F)

42 

45 

42 

135 

3. Willy Ørnebakk, Ap (F)

40 

19 

25 

93 

4. Jørn Are Gaski, Ap (F)

10 

23 

33 

24 

90 

5. Aili Keskitalo, NSR (F)

8

17

25 

20 

70 

6. Rolf Johansen, NSR (F)

20 

25 

13 

67 

7. Ann-Mari Thomassen, NSR (F)

9

18 

10 

22 

59 

8. Olaf Eliassen, Árja (F)

17 

13 

17 

51 

9. Trond Are Anti, NSR/SáB (F)

10 

10 

20 

49 

10. Mariann Wollmann Magga, Ap (F)

 

12 

23 

12 

47 

11. Kirsti Guvsám, NSR (F)

5

12 

14 

7

38 

12. Gunn-Britt Retter, NSR/SaB (F)

22 

32 

13. Sten Erling Jønsson, Ap (F)

16 

32 

14. Marianne Balto, Ap (F)

14 

11 

 

29 

15. Miriam Paulsen, NSR (F)

5

17

3

3

28

16. Geir Johnsen, Ap (F)

 

25 

17. Anders Somby jr., Flyttsamelista (F)

 

8

6

10

24

18. Per A. Bæhr, Flyttsamelista (F)

 

15

7

1

23

19. Alf Isaksen, Árja (F)

 

8

7

8

23

20. Skjalg A. Jensen, Ap (fritatt)

 

15

6

 

21

21. Egil Olli, Ap (F)

8

9

1

1

19

22. Anne Helene Moeng Saari, Ap (F)

1

9

6

3

19

23. Ronny Wilhelmsen, Ap (F)

 

9

3

5

17

24. Jarle Jonassen, NSR (F)

 

9

4

3

16

25. Hilde Anita Nyvoll, Ap (F)

7

1

6

2

16

26. Vibeke Larsen, Ap (F)

9

5

 

 

14

27. Láilá Susanne Vars, Árja (F)

 

11

 

1

12

28. Ragnhild Melleby Aslaksen, Ap (F)

 

9

 

2

11

29. Åge Nordkild, NSR (F)

 

6

5

 

11

30. Randi A. Skum, NSR (F)

 

6

4

1

11

31. Marit Kirsten A. Gaup, Ap (F)

 

1

6

4

11

32. Aud H. Marthinsen, Frp (F)

1

3

3

3

10

33. Odd Iver Sara, Árja (F)

3

4

3

 

10

34. Heidi Greiner Haaker, Ap (F)

 

7

 

2

9

35. Toril Bakken Kåven, Nordkalottfolket (F)

 

5

1

1

7

36. Ellinor Marita Jåma, ÅSG (F)

3

2

 

2

7

37. Bjørn Inge Mo, Ap (V)

 

 

38. Inga-Lill Sundset, Ap (F)

 

 

3

2

5

39. Marie Therese N. Aslaksen, SBS (F)

 

3

1

1

5

40. Klemet Erland Hætta, NSR (V)

 

5

 

 

5

41. Inger Jørstad, Ap (V)

 

2

 

3

5

42. Mathis Nilsen Eira, NSR (F)

 

2

1

1

4

43. Ida Marie Bransfjell, ÅSG (F)

 

 

3

 

3

44. Hans Eriksen, Frp (F)

 

1

2

 

3

45. John Kappfjell, Ap (V)

 

2

1

 

3

46. Cecilie Grape, NSR (V)

 

 

 

47. Monica Dervo, Frp (V)

 

 

 

48. Berit Marie P. E. Eira, Flyttsamelista (V)

 

 

2

 

2

49. Arthur Tørfoss, Frp (F)

 

1

 

 

1

50. Knut Store, Ap (F)

 

 

 

1

1

51. Knut Roger Hanssen, Høyre (F)

 

 

1

 

1

52. Anne Jannok Eira, Flyttsamelista (V)

1

 

 

 

1

53. Solveig Tangeraas, Árja (V)

 

1

 

 

1

54. Agnar Kvernmo, Ap (V)

 

1

 

 

1

Ekspander/minimer faktaboks

Korte nyheter

 • Aalkoealmetjh Amerikasne klijmakompensasjovne åadtjoeh

  Les på norsk: Amerikanske urfolk mottar klimakompensasjon.

  Aalkoealmetjh Washingtonsne, Amerikasne, 52 millijovnh kråvnah prosjektide åadtjoeh, mij edtja dejtie dåarjodh mah haestemh klæjmajorkestimmeste åadtjoeh. Aaj dejtie mah haestemh åadtjoeh gosse mearoe jïllebe sjædta.

  Beetnegh klæjmanjoelkedasseste båata, mij darjoeh voenges sïelth goh jïjnje klæjmagaassh luejhtieh tjuerieh sïebredahke kompenseeredh. Medtie gaajhke aalkoealmetjedåehkieh beetnegh åadtjoeh, Sameradion tjaala.

  Quinault Nation Stillehavskysten lïhke 13 millijovnh kråvnah åadtjoeh, dah maehtieh nuhtjedh gosse tjuerieh sijjen göökte sjieltieh bæjjese juhtedh, gosse mearoe jillebe båata.

 • Amerikanske urfolk mottar klimakompensasjon

  Amerikanske urfolk i delstaten Washington får 52 millioner dollar til prosjekter, som støtter dem som påvirkes av klimaforandringer og stigende havsnivåer.

  Pengene kommer fra en klimalov som sørger for at lokale foretak med store utslipp kompenserer samfunnet. Nesten alle stammene i Washington får en del av pengene, rapporterer Sameradion.

  Quinault Nation ved Stillahavskysten får 13 millioner dollar som skal hjelpe dem å flytte de to byene sine lengre opp, når havet stiger.

 • Suomabealde Deanu besset luosa bivdit, Norggas ges eai oaččo

  Dál lea njealját jáhki go Deatnu giddejuvvo luossabivdui, dainna ákkain ahte luossanálli ain lea menddo unni.

  Dattetge leat 15 searvvi dál ožžon spiehkastatlobi luosa bivdit – muhto dušše Suomabeale Deanučázádaga.

  Norgga bealde lea okta organisašuvdna ohcan lobi, muhto dat hilgojuvvui.

  – Deanus ii vurdojuvvo ávkkástallanvejolašvuohta atlántalaš luosas 2024:s, čállá Birasdirektoráhtta biehttalanreivves.

  Dat lea Nasjonal Villakssenter Tana – Joddu mii lea ohcan bivdolobi, ja ohcamušas čuožžu ahte áiggošedje doaimmahit guolástanoahpahusa mánáide ja nuoraide Deanus ja Kárášjogas.

  – Vuot ožžot suopmelaččat bivdit ja dat lea heahpat Norgga eiseválddiide, oaivvilda Benn Larsen, gii lea stivralahttu Deanučázádaga Guolástanhálddahusas (DG).

  Deanusoahpamušas čuožžu ahte Norggas ja Suomas galget leat oktasaš bivdonjuolggadusat Deanučázádaga rádjeeanoguovllus.

  Dan oaivvilda Dálkkádat- ja birasdepartemeanta (DBD) ahte sis leat.

  Departemeanta čilge ahte spiehkastatlobit mat leat addojuvvon Suoma bealde gustojit oalgejogaide, eai ge váldojohkii gokko lea rádji. Danne lea Suopma mii mearrida lea go lobálaš dáid jogain bivdit vai ii.

  – Nappo ii leat nu ahte Suoma bealde organisašuvnnat ožžot lobi bivdit rádjaeanu alde ja organisašuvnnat Norggas eai oaččo seamma eavttuid vuođul, čállá departemeanta e-poasttas NRK:i.

  Hege Persen, ráđđeaddi Joddu-guovddážis lohká sii leat behtohallan go eai ožžon spiehkastatlobi.

  Son muitala ahte sii leat Birasdirektoráhtas jearahan mii ferte sajis vai ožžot spiehkastatlobi, liikká eai ožžon lobi luosa bivdit.

  – Dál lea bivdoáigi jo fargga nohkan, muhto doaivvun ahte beassat váldit mánáid mielde luossabivdui boahtte jagi, lohká Persen.

  Fiskefellen i Tana elven

  Finlenderne får fiske laks på sin side av Tanavassdraget, mens det på norsk side er forbudt

  Miljødirektoratet har avslått en søknad om laksefiske og sier det ikke er nok laks i Tana. Styremedlem i Tanavassdragets Fiskeforvaltning raser mot myndighetene.