Hopp til innhold

Disse er de eneste videregående-elevene i Tromsø som har samisklærer

Det er fortsatt bare elevene i Kongsbakken videregående skole av skolene i Tromsø som slipper å lære samisk via fjernundervisning.

Samiskelever, Kongsbakken videregående skole

Maja, Helen ja Sara er glade for at de har samisklærer og at de slipper fjernundervisning i samisk.

Foto: Mariela Idivuoma / NRK

Samiskelevene ved Kongsbakken videregående skole i Tromsø har samisktime. De har noe som ingen andre av de videregående skolene i byen har.

De ha nemlig en lærer tilstede i klasserommet mens de lærer samisk. Ved de andre skolene i byen er lærerens tilstedeværelse erstattet av noen som befinner seg et annet sted og snakker via en datamaskin.

Maja, Helen ja Sara tror at de lærer mer når de har en lærer tilstede.

– Vi lærer jo ganske mye. På grunn av at læreren er her så lærer vi noe hver gang, kan man si.

Fortsatt ingen bedring

Etter at foreldre klaget inn samiskundervisningen til fylkesmannen i Troms har fylkesmannen kommet med klar beskjed – samiske elever har rett til egen lærer så lenge det finnes.

Denne nyheten fortalte NRK Sápmi 10.02.2016. Dette førte til stor optimisme blant foreldrene til elever i videregående skoler i fylket.

Gunn Evertsen

Forelder Gunn Evertsen.

Foto: Mariela Idivuoma / NRK

– Jeg ble kjempe glad, kjempe kjempe glad, så det var en god nyhet! Da regner jeg med at det blir utlyst samisklærerstilling her, og at det blir lokal samisklærer her, sa forelder Gunn Evertsen til NRK.

Selv om fylkesmannen i Troms, som fører tilsyn over skolene, har uttalt at alle elever ved de vidergående skolene i fylket har rett til å lære samisk ved sin egen skole og at fjernundervisning bare er en nødløsning, så har ennå ikke noe skjedd.

Troms fylke ble anmodet om å lyse ut samisklærerstillinger ved de andre skolene også, med ingen stillinger er ennå lyst ut.

Innrømmer å ha gjort en for dårlig jobb

Fylkesråd i Troms fylkeskommune, Roar Sollied, sier at det er deres oppgave å finne løsninger og det akter de å gjøre.

– Men dette skal vi løse fordi vi må det. Det er vår plikt.

Roar Sollied, Troms Venstre

Fylkesråd Roar Sollied (V).

Foto: Audun Halaas

Han kan imidlertid ikke si for sikkert om fylkeskommunen har lyst ut samisklærerstillinger. Hvis de ikke har gjort det så har de ikke gjort jobben sin godt nok, innrømmer Sollied.

– Hvis samisklærerstillingene ikke er lyst ut så har vi ikke gjort det vi er pålagt å gjøre. Jeg vet ikke sikkert hva som har skjedd, sier Sollied.

Fylkesmannen i Troms skriver i sin anmodning til fylket at fjernundervisning bare skal tas i bruk når det ikke er mulig å finne lærer.

– Vårt problem er at vi ikke har fått tak i kvalifiserte samisklærere. Et av hovedproblemene er at det blir altfor mange deltidsstillinger og det er ikke attraktivt for folk som vil ha seg jobb, forklarer Sollied.

Tromsø har mer enn 90 elever som lærer samisk ved 10 videregående skoler.

– Fjernundervisning er en dårlig løsning

Forelder Gunn Evertsen og Samisk foreldrenettverk i Tromsø har i flere år forsøkt å få på plass samisklærer.

Sønnen hennes lærer samisk via fjernundervisning, noe som fungerer dårlig både med tanke på undervisning og teknikk.

Hun har sendt en klage til Fylkesmannen i Troms, men nå er hun veldig skuffet over at ingenting skjer.

– Jeg var jo så glad da vi vant i klagesaken og da regnet jeg med at vi allerede med en gang skulle få en samisklærer. Nå er jeg veldig, veldig skuffet. Nå er det jo vår og tiden går. Det lyses jo ikke ut ny stilling. Det er så skuffende. Det ser ut som om Troms fylkeskommune har planlagt at han skal ha fjernundervisning neste år også, frykter Evertsen.

– Ikke vanskelig å få tak i samisklærer

Ved Kongsbakken videregående skole er det for tiden en ledig stilling som samisklærer og den er lyst ledig.

Etter det NRK Sápmi erfarer har ikke de andre skolene lyst ut ledige samisklærerstillinger i løpet av det siste året.

Kjell Olav Mentzoni

Rektor Kjell Olav Mentzoni.

Foto: Mariela Idivuoma / NRK

Rektor Kjell Olav Mentzoni sier at det ikke er vanskelig å få tak i samisklærer. Til den ledige halvtidsstillingen er det kommet mange gode søknader.

– Det ser ut som en forutsetning for god læring for elevene at de har lærere som de møter ansikt til ansikt for å lære språk. Til alle utlysningene vi har hatt så har vi hatt mange kvalifiserte søkere. Hvordan det er andre skoler, er det vanskelig for meg å si. Men vår erfaring er at vi får kvalifiserte lærere når vi søker etter det, sier Mentzoni.

Inger Anne Gaup ler samisklærer ved Kongsbakken videregående skole.

– Jeg ser det som veldig nyttig å være tilstede der elevene blir undervist. Vi blir bedre kjent med hverandre og kommunikasjonen blir bedre. Vi kan ha gruppearbeid, presentasjon av elevarbeid og de kan helt naturlig spørre om saker og ting, og jeg er tilstede. Det er utvilsomt den beste måten å lære på, sier Gaup.

Inger Anne Gaup

Lærer Inger Anne Gaup sier det er viktig at læreren befinner seg samme sted som elevene for at språkundervisningen skal bli mest mulig effektiv.

Foto: Mariela Idivuoma / NRK

Korte nyheter

 • Heaittihit davvisámegiel gáiddusoahpahusa

  Máttasámi máhttoguovddáš Aarbortes Nordlánddas heaitá addimis gáiddusoahppu davvisámegielagiidda.

  Máhttoguovddáš lea stáhtalaš, ja Oahpahusdirektoráhtta lea mearridan baicce bidjat eambbo deattu mátta- ja julevsámegiela oahpahussii, nu mo guovddáža bargogohččun lea, ja lea leamaš dan rájes go ásahuvvui 2017:is, dadjá Oahppodirektoráhtta ossodathoavda Hilde Austad.

  Dán leat váhnemat lossadit váldán, gulat Veaigesáddagis.

  Hilde Austad
  Foto: HANS VOLD HUSUM
 • Ruovttuguovlu divrras sámenieiddaide

  Báikkálaš historjá, bearaš ja ruovttuguovlu lea dehálaš sámeguovllu nieiddaide. Nu čájeha váras dutkamuš, man filosofiijamagisttar Helena Ristaniemi lea dáhkan. 12 nieidda Suoma sámeguovlluin serve dutkamuššii. Dutkamuš dárkkistuvvui Oulu universitehtas bearjadaga. Dan dieđiha Yle Sápmi.

  Ristaniemi dadjá ahte ruovttuguovlu lea divrras nieiddaide, ja sii dovdet bures guovllu historjjá. Sámenieiddat smihttetge, go válljejit oahppu, ahte beasašit ruovttuguovllustis eallit boahtteáiggis.

 • Kárášjoga eatnamiid diggeášši loahpahuvvon

  Meahcceduopmostuolu diggeášši Kárášjoga eatnamiid hárrái lea loahpahuvvon. Golbma vahkku leat lágastallan.

  15.000 siiddu áššebáhpárat leat ovddiduvvon Meahcceduopmostullui ja olu vihtanat leat leamaš čilgemin dan golmma beali ovddas, geat leat ođđajagimánu ovccát beaivve rájes lágastallan.

  Justa goas Meahcceduopmostuollu buktá iežas cealkámuša dán diggeáššis ii leat vel sihkar, muhto dat ii šatta gal ovdal beassážiid, dadje dikkis go loahpahedje diggeášši.

  Finnmárkokommišuvnna eanetlohku almmuhii 2019;is ahte Kárášjohka gullá báikkálaš olbmuide ja dasa eai lean Finnmárkkuopmodat (FeFo) ovtta oaivilis. Nu manai ge ášši Meahcceduopmostullui gos dál leat golbma vahkku lágastallan.

  Les saken på norsk.