Vil ikke kalle samer for urfolk

Arbeiderpartiet mener dagens begrep er en for svak formulering, mens Høyre ikke forstår hvilken praktisk betydning en endring vil ha.

Stortinget

Stortinget behandler forslagene til endring av Grunnloven i neste uke.

Foto: Dina Johnsen / NRK

Det var under behandlingen av forslagene om å styrke menneskerettighetene i Grunnloven, at arbeiderpartiet forslo at samer skal benevnes som urfolk i den nye grunnlovsteksten. Dette gjorde de i samråd med Arbeiderpartiets sametingsgruppe. Fungerende parlamentarisk leder Johan Vasara, mener regjeringspartiene sender uklare signaler til det samiske samfunn.

– Det er betimelig å stille spørsmålet om regjeringen anser samer som urfolk.

Svak formulering

Martin Kolberg er parlamentarisk nestleder i Arbeiderpartiet og leder i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite. Han mener at formuleringen i Grunnlovens paragraf 110 b som omtaler samene som folkegruppe er for svak.

Martin Kolberg

Arbeiderpartiet mener eksisterende formulering er for svak.

Foto: Marit Kolberg / NRK

– Vi foreslo begrepet urfolk, men fikk ikke 2/3 flertall for det, noe som betyr at det ikke kommer en endring.

Kolberg mener en endring ville gitt en bedring av samenes posisjon og autoritet i Grunnloven. Arbeiderpartiet foreslår sekundært å bruke begrepet «det samiske folk» som de anser vil være en betydelig forbedring.

Etterlyser forklaring

Høyres Michael Tezschner var også med på behandlingen av saken i Kontroll- og konstitusjonskommiteen. Han er ikke med på at Høyre og Fremskrittspartiet aktivt går i mot en styrking av samenes rettigheter i Grunnloven, som Arbeiderpartiet hevder. Han forstår ikke poenget med å endre noe som virker godt etter

Michael Tetzschner

Høyre mener det ikke er behov for en endring i hvordan samer betegnes i Grunnloven.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

hensikten.

– Vi mener ekstisterende betegnelse i loven er fullt ut dekkende. Vi har etterlyst en begrunnelse for å skrive den om, om det blir en realitetsendring, men har ikke fått noen forklaring.

Beklager resultatet

Sametingspresident Aili Keskitalo er skuffet. Hun mener det er ganske klart at en endring er på sin plass fordi samene fortjener en sterkere språklig og innholdsmessig forsterkning av paragrafen.

Aili Keskitalo

Sametingspresidenten mener det er på tide med en fornyelse.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Norge må ta hensyn til internasjonale konvensjoner man har ratifisert. Tezschner kan bare se på forarbeidene, og slik finne forklaringer på de tingene han etterlyser.

Keskitalo mener en begrepsendring hadde vist at man verdsetter det at Norge er tuftet på territoriet på to folk.