Hopp til innhold

Direktøren skulle gifte seg – fikk «ulovlig lån»

Árran-direktøren fikk et rentefritt lån på 60.000 kr av styrelederen, men det var i strid med loven. Resten av ledelsen glemte å sjekke om lånet var lovlig.

Lars Magne Andreassen

SA OPP: Tidligere direktør Lars Magne Andreassen. Nå er han seniorrådgiver ved Árran lulesamisk senter.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

Lars Magne Andreassen (55) var direktør ved Árran lulesamisk senter i Nordland i 11 år. I sommer sa han opp jobben.

Det lulesamiske senteret på Drag ved Tysfjorden er i dyp økonomisk krise.

Om lag 106 millioner kr har senteret hatt i driftsinntekter de seks siste årene. Over halvparten av pengene har kommet fra Sametinget.

Senteret har manglet økonomistyring og kompetanse. Det endte med overskridelser og konkurs.

Les også: Skulle skape stolthet etter Tysfjord-saken: – Det endte jo katastrofalt

Beate Ráhka-Knutsen
Beate Ráhka-Knutsen

– Trodde ordningen også omfattet meg

Også et rentefritt lån til daværende direktør ble en del av utfordringene.

5. november 2020, samtidig som Árran-ledelsen jobbet med overskridelsene, sendte direktør Lars Magne Andreassen en e-post til styreleder Lennart Mikkelsen.

Fem dager etter at Andreassen søkte, får han et positivt svar.

Da NRK i slutten av september i år spurte Lars Magne Andreassen om det private lånet, svarte han skriftlig.

– Jeg giftet meg før jul 2020, og siden jeg var fast ansatt i Árran både før og uavhengig av direktørstillingen, trodde jeg at ordningen også omfattet meg, skrev han i en e-post.

Han bekreftet at det ble innvilget av styreleder.

– Det ble effektuert av økonomiansvarlig i god tro, skrev Andreassen til NRK 28. september i år.

«Vi baker det inn i teksten»

NRK har fått innsyn i søknaden Lars Magne Andreassen sendte til styrelederen 5. november 2020.

Epost om lån i Árran

«Vi tenkte ikke på å skrive at direktøren også er ansatt og kan ha behov for lån, og at det må stå at styreleder i slike tilfeller må godkjenne søknaden».

Han kommer deretter med denne setningen:

«Vi baker det inn i teksten i revideringen av økonomihåndboken».

Etter at NRK denne uka fikk innsyn i e-posten, spurte vi Andreassen om han endret eller ville endre på de interne reglene slik at han kunne få lån.

– Jeg forsøkte ikke endre regelen for å få lån, jeg trodde regelen var slik. Hadde jeg visst dette, hadde jeg ikke søkt om lån og følgelig ei heller antydet at reglementet måtte oppdateres, svarer Andreassen nå.

Han fastholder at han i november 2020 trodde at ordningen med rentefritt lån, også gjaldt ham.

– Jeg var fast ansatt før jeg ble direktør, og det var Lars Magne som skulle gifte seg, ikke direktøren.

– Jeg trodde rett og slett jeg som ansatt ved Árran var berettiget til å søke om lån, og at vi dermed måtte ha glemt å notere dette i reglementet. Altså at om direktøren skulle søke om lån, må styreleder godkjenne og ikke direktøren selv, svarer Andreassen på e-post til NRK.

Økonomiansvarlig: – Direktøren besluttet

Økonomi-, utviklings- og prosjektansvarlig ved Árran, Martin Rimpi, var den som foretok utbetalingen av lånet.

Martin Rimpi

ØKONOMISJEFEN: Martin Rimpi.

Foto: Sander Andersen / NRK

Han oppfattet det som framkom i lånesøknaden til Andreassen slik:

– Slik det fremgår av korrespondansen, besluttet direktøren at det skulle utarbeides en ny hjemmel for at også direktør skulle kunne gis lån med godkjennelse fra styreleder, skriver Rimpi i en e-post til NRK.

Han opplyser videre at tidspress førte til at utbetalingen av lånet ikke ble kontrollert mot loven.

– Utbetalingen ble derfor gjort i god tro, skriver Rimpi.

Les også: Ble lovt jobb i fire år, men måtte gå etter ett år: – Føler meg så lurt

Gry Fors Spein
Gry Fors Spein

– I strid med loven

Ifølge Lars Magne Andreassen ble Árran gjort oppmerksom på lovbruddet av revisor i forbindelse med revisjonen av årsregnskapet for 2020.

Dette skjedde i april 2021.

Lennart Mikkelsen

GLEMTE Å SJEKKE: Tidligere styreleder Lennart Mikkelsen i Árran.

Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

I en note i regnskapet vises det til «Lån til daglig leder».

«Lånet er i strid med stiftelseslovens § 20. Lånet gjøres opp før styrets behandling av årsregnskapet 2020.»

Andreassen forteller at lånet ble tilbakebetalt til Árran 12. april 2021.

Tidligere styreleder Lennart Mikkelsen skriver til NRK at lånet ble innvilget i «god tro».

– Fra min side var det en forglemmelse å ikke sjekke dette i forhold til stiftelsesloven, skriver han.

NRK forklarer

Hva er Árran?

Árran lulesamisk senter

Árran ble opprettet av staten, Nordland fylkeskommune og Tysfjord kommune i 1995.

Skal stimulere og utvikle

Bygget ligger på Drag ved Tysfjorden.

 • Stiftelsen skal eie og drive Árran som «en nasjonal samisk institusjon for å sikre, utvikle og videreføre lulesamisk kultur, språk og samfunnsliv.» heter det i formålet.
 • «Árran skal stimulere og utvikle et inspirerende miljø i tråd med lokale samiske verdier og tradisjoner, og i respekt for den kristne kulturarv.»

21 ansatte

 • I 2021 sto Árran lulesamisk senter oppført med 21 ansatte.
 • Fram til 1. oktober var Lars-Magne Andreassen direktør. Fra oktober 2022 er Beate Ráhka-Knutsen konstituert direktør.
 • Lennart Mikkelsen fra Drag var styreleder fram til 27. juni 2022. Etter det overtok Magne Svineng fra Karasjok.

Les også: – Sametinget kan sette i gang gransking

Árran lulesamisk senter
Árran lulesamisk senter

Korte nyheter

 • Dovddus sámi professor manái ealáhahkii

  Otne manai virggálaččat ealáhahkii Oulu universitehta Sámekultuvrra professor Veli-Pekka Lehtola. Sus leamašan erenomáš stuorra mearkkašupmi sámi dutkamuššii.

  – Ii oktage sáhte mannat su meattá, go álgá dutkkat sámi kultuvrra, ja sámiid historjjá, ferte vuos oahpásmuvvat Veli-Pekka čállosiidda, lohka professor Anni-Siiri Länsman.

  Geahča ášši otná TV-ođđasiin.