Hopp til innhold

Tvunget til å direktestrømme begravelsen – familie fortviler

Begravelsesbyråer må ty til direktestrømming slik at alle som vil, kan ta et siste farvel.

Begravelse i den norske kirke

STRØMMES: Nå tilbyr flere begravelsesbyrå strømming av begravelsen. Illustrasjonsfoto av en tom kiste som løftes ut av bil til et begravelsesbyrå.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

På grunn av koronaviruset settes det strenge krav til antall personer som kan være samlet i kirka under begravelser.

Kommuner i Norge har forskjellige krav på hvor mange som kan samles i en begravelse på grunn av smitteverntiltak.

Fredag arrangeres begravelsesseremoni i Kautokeino kirke, men kommunen tillater kun 25 personer samtidig i kirken.

NRK har vært i kontakt med familien som skal begrave en av sine nærmeste fredag. De ønsker ikke å stille opp til et intervju, men gir en samlet uttalelse i en tung tid:

– Det er veldig vondt at man ikke kan få en ordentlig begravelse og minnestund. Han hadde mange venner som ikke kan få ta et siste farvel i kirka, skriver familien.

– Tungt og vanskelig for alle

Dette er den første familien som skal ha en begravelse i Kautokeino etter at smitteverntiltakene ble bestemt.

Folk får hverken klemme eller hilse på hverandre under fredagens begravelse.

– Vi forstår at det må være slik på grunn av koronapandemien og derfor har vi valgt at begravelsen strømmes, skriver familien.

I disse dager er det flere begravelsesbyråer som direktestrømmer, slik at alle som vil, kan ta et siste adjø med kjente og kjære.

– Når vi nå lever isolert, så kan direktestrømming gjøre det litt enklere for personer som allerede er i en tung situasjon, sier Marita Rognli Simonsen ved Tangens begravelsesbyrå.

Marita Rognli Simonsen

HJELPER TIL: Marita Rognli Simonsen er daglig leder i Tangens begravelsesbyrå og støtter og hjelper familier som går gjennom en tung tid.

Foto: Tangens begravelsesbyrå

De skal direktestrømme sin første begravelse fredag i Kautokeino.

– På et generelt grunnlag så er det veldig spesielt å være begravelsesagent og følge familier i sorg i denne tiden. Denne situasjonen vi har fått nå gjør den enda mer spesiell, sier Simonsen.

Kautokeino kirke

DIREKTESTRØMMES: Direktestrømmingen av begravelsen er låst bak innlogging, slik at ikke hvem som helst følge begravelsen i Kautokeino kirke.

Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Får lov til å utsette

Gravferdsloven sier at avdøde skal begraves ti dager etter dødsdagen. Ved tungtveiende årsaker, som for eksempel smittevern, kan denne fristen utvides.

En tredje løsning, i tillegg til å begrave til vanlig tid, kan være å kremere avdøde.

På denne måten overholdes gravferdsloven, men man kan vente med urnenedsetting. Dette gjør at man kan vente med å samle nære og kjære frem til korona-epidemien har gått over.

– Vi prøver å lytte til pårørende og gjøre så godt vi kan, sier sogneprest Sunniva Gylver ved Fagerborg menighet i Oslo.

Fjerner kondolanseprotokollene

Et annet tiltak som blir satt i gang av flere begravelsesbyrå er fjerning av kondolanseprotokoller.

Dette er protokoller, eller bøker, hvor alle kan skrive en siste hilsen.

– Vi vil ikke at folk skal stå i kø i gangen og at alle skal dele en penn. Vi tilbyr en digital kondolanseprotokoll som kan være med på å bidra til et fellesskap i en vanskelig tid, sier Simonsen ved Tangens begravelsesbyrå.

Korte nyheter

 • Dafinn Høybråten duohtavuođa- ja soabahankommišuvnnabargguid birra:– Leamaš gárra vásáhus

  Dagfinn Høybråten guhte lea jođihan duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna bargguid, dajai árat odne NRK:i, ahte duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna vuolggasadji lei guorahallat giela ja kultuvrra váikkuhusaid, muhto ahte dáruiduhttinpolitihkka maiddái fátmmasta eanavuovdima, vuoigatvuođa eaiggáduššat eatnamiid ja ahte politihkka dađistaga čuozai ollu servodatsurggiide ja ahte dát lea bidjan viiddis perspektiivva.

  – Lea leamašan gárra vásáhus, danin go mun, nu go ollu earát ge Norggas, in diehtán man viiddis ja garas dáruidduhttin leamaš. Maiddái olmmošlaš dáhpáhusat, erenoamážit go lean gullan movt mánát váldojuvvojedje eret váhnemiin, mánát vásihedje gáržžidemiid skuvllas, ja go vásihedje gildosa ja bággema heaitit geavaheames váibmogiela, dat lea munnje čiekŋalit váikkuhan.

  – Mu sávaldat lea ahte Stuoradiggi fuolaha dán ja doahttala daid rávvagiid maid mii buktit. Mis lea sáttasátni olles servodahkii, mii buohkat dárbbašit gullat dán ja guldalit muitalusa dáruiduhttima birra, dajai Høybråten NRK Nyhetsmorgenii.

  dagfinn høybråten
  Foto: Siv Sandvik / NRK
 • Dagfinn Høybråten om sannhets- og forsoningskommisjonsarbeidet:– Det har vært en sterk opplevelse

  Dagfinn Høybråten som har ledet arbeidet i sannhets- og forsoningskommisjonen sa tidligre i dag til NRK, at sannhets- og forsoningskommisjonen har i utgangspunktet undersøkt konsekvensene av språk og kultur men at fornorksningspolitikken også omfatter jordsalg, rett til å eie jord og at politikken etter hvert grep inn i mange samfunnsområder og at de dermed har anlagt et bredt perspektiv.

  – Det har vært en sterk opplevelse, dels fordi jeg, som mange andre i Norge, ikke var klar over omfanget og intensiteten i dette. Også er det menneske skjebner, ikke minst det å høre hvordan barn ble tatt fra foreldre, barn opplevde en skolegang preget av restriksjoner, og at de opplevde forbud og tvang mot å bruke hjertespråket sitt, har gjort et dypt inntrykk på meg.

  – Mitt håp er at stortinget tar tak i dette og forholder seg til de anbefalingene vi kommer med. Vi har et budskap til hele samfunnet, vi trenger alle å ta dette innover oss og lytte til denne fortellingen om fornorskning, det sa Høybråten til NRK Nyhetsmorgen.

  Dagfinn Høybråten (KrF)
  Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud
 • Vihtta jagi leat bargan – dál lea raporta gárvvis

  Otne geigejuvvo raporta mainna duohtavuođa- ja soabadankommišuvdna leat bargan vihtta jagi Stuorradiggái.

  Sii leat guorahallan mat váikkuhusat leat ilbman dáruiduhttima maŋŋá.

  Raporta, mii galgá leat váile 700 siiddu, sisttisdoallá sihke historjjá, duogáža ja evttohusaid doaibmabijuide mat sáhttet váikkuhit soabadeapmái Norgga stáhta ja minoritehtaid gaskka.

  Raporta galgá lohkkot váldolávddis Nasjonalteateris. Lea várrejuvvon sullii 37 tiimmu lohkamii, ja dan sáhtát čuovvut NRK Sámi ovdasiiddus.

  Sannhets- og forsoningskommisjonen.
  Foto: Torgeir Varsi / NRK