Din stemme kan påvirke fremtiden til de eldre

En skakkjørt økonomi i Tysfjord kommune tvinger frem store endringer for å spare penger. Spesielt helse og omsorg kan bli rammet.

Helsemedarbeider leier en eldre kvinne.

Eldre vil nok oppleve store endringer i sin hverdag i fremtidens Tysfjord, signaliserer politikerne.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Valglogo

– Helsetjenestene i Tysfjord er for dyre når vi sammenligner med andre kommuner. Vi må se hva vi kan gjøre med strukturen for å spare penger.

Filip Mikkelsen

Filip Mikkelsen, Felleslista, vil bygge nytt helsesenter på Drag.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Det mener Felleslistas Filip Mikkelsen, og fortsetter:

– Men det viktigste er at helsetjenestene består både på Storjord, Drag og i Kjøpsvik. Den strukturen vil vi ikke røre.

Nå er det opp til velgerne hvordan det skal bli, men flere av politikerne er forsiktige med å røpe hvor kuttene bør komme.

Store kutt

Mange upopulære valg må nok tas for å få Tysfjord kommune ut av den økonomiske krisa.

Mange titalls milioner kroner skal innspares og 10-15 årsverk skal vekk. I tillegg må kostnadene reduseres med nesten én million kroner per måned – eventuelt øke inntektene.

Spare penger i Kjøpsvik

En gjenganger blant partiene som stiller til valg er at kommunen bør se om det er mulig å spare penger ved å omstrukturere driften av sykehjemmet i Kjøpsvik.

Guttorm Aasebøstøl

Guttorm Aasebøstøl, Tverrpolitisk liste, tror ikke det blir så store endringer.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Et sykehjem som, i følge Kostra-tall, er syv millioner kroner dyrere å drive per år sammenlignet med sykehjem i sammenlignbare kommuner.

– Vi ser for oss en ombygging av Prestegårdstunet i Kjøpsvik for å få en mer rasjonell drift, sier Guttorm Aasebøstøl i Tverrpolitisk liste.

Hugo Ellingsen

Hugo Ellingsen, Sosialistisk venstreparti, vil ha flere omsorgsplasser.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Og forslaget får en betinget støtte fra Sosialistisk venstreparti.

– Men tilbudet kan jo ikke gå ned, for det kommer jo en eldrebølge, mener Hugo Ellingsen.

Flytte eldre

Det er Tysfjord bygdeliste enige i, men i tillegg foreslår de å flytte på noen omsorgsplasser.

Monica Jensen og Bjørn Fagernes

Monica Jensen, Tysfjord bygdeliste, vil flytte eldre fra Storjord til Drag.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Det er for dyrt å drive heldøgns omsorg på Storjord, og ser for oss at den biten blir flyttet til Drag dersom det blir utbygging av senteret på Drag, mener Monica Jensen.

– Hvorfor skal de spare penger på oss?

– Kan ikke bo her dersom der kuttes

Men det er ikke alle partiene enig i.

Øyvind Johansen

Øyvind Johansen, Senterpartiet, vil beholde tjenestene på Storjord.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Per i dag har vi eldreboliger og åpen omsorg på Storjord. Nivået på helsetjenestene må være på samme nivå som idag, ellers kan vi ikke bo her, svarer Øyvind Johansen i Senterpartiet, som selv bor på Storjord.

Ikke konkrete forslag

Arbeiderpartiet derimot har ingen konkrete forslag for hvordan kommunen kan spare penger på helsetjenestene.

Tor Asgeir Johansen

Tor Asgeir Johansen, Arbeiderpartiet, har ingen konkrete forslag.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Det sier seg selv at i den økonomiske situasjonen som kommunen er i, så må man gå både to og tre ganger gjennom om det er noe man kan gjøre på en bedre måte for å få ned driftskostadene, sier Arbeiderpartiets Tor Asgeir Johansen.

– Har dere noen konkrete forslag?

– Nei det har vi ikke, svarer Johansen.

Bygge flere omsorgsplasser

Samtlige seks partier i Tysfjord er enige om at omsorgstilbudet på Drag er for lite, og må bygges ut.

Men partiene er todelt i måten det bør gjøres på.

Tysfjord bygdeliste mener at omsorgstjenesten på Drag bør bygges ut, og ikke inngå som en del av et nytt helsesenter.

– Vi er veldig opptatt av å få bygd heldøgns omsorgplasser på Drag som har vært planlagt lenge. Vi har behov for det, sier Monica Jensen.

– Så dere sier ja til heldøgns omsorg og nei til nytt helsesenter?

– Per i dag, ja.

Vil ha helsesenter

Felleslista støtter bygging av flere heldøgns omsorgsplasser, men mener at det bør inngå som en del av et nytt og større helsesenter.

– Vil kommer til å fremme saken om et tverrkulturelt distriktmedisinsk helsesenter på Drag, som vi har jobbet med i årevis.

– I senteret ser vi for oss både heldøgns omsorg og sykehjemsplasser. I tillegg blir spesialisthelsetjenester en del av konseptet, slik at tilbudet til beboerne og befolkningen blir bedre.

Men en ting ser ut til å være sikkert. At endringer kommer.