Dihtorduolbbus oahpahusas

Olu skuvllat leat álgán geavahit dihtordulbosa dahje neahttabreahta oahpahusas, muhto stuorra erohusat gielddaid gaskkas. Oahpahuslihtu mielas ii leat dohkálaš ahte buohkaide ii leat dihtorduolbbus oahpahusa oktavuođas.