Digitaliserim la viehkken

Ællosujton la digitaliserim viehkken. Dav subtsas ælloniehkke Jakob Nygård. Nygård la jådediddje Sirggá tjielden Svieriga bielen, ja subtsas ávijssaj Norrländska Socialdemokraten gåktu sån máhttá ælov mobiltelefåvnå baktu tjuovvot.

GPS-sáddára ja app'a lij viehkken, ja Nygård subtsas ávijssaj sån la moaddi bæjvváj gæhttjamin gåktu ællo labut. Nav de dalá vuojnná jus ællo vuordek labut, ja jus nav, de la vájbi gå urudisá boahttsujt ráfeduhtti.

Jakob Nygård
Foto: Sander Andersen (arkiv) / NRK