Digitaliserer samisk materiale

I forbindelse med 100-års makeringen av samenes første landsmøte, digitaliserer nasjonalbilbioteket sitt rikholdige materiale med samiske historer og kultur. Det gjelder blant annet fotografier, illustrasjoner, postkort, gamle kart, håndskrevne samiske eventyr og hundre år gamle lydopptak av joik. Det de har lov å publisere kan da finnes på nasjonalbilbiotekets nettsider.