NRK Meny
Normal

Dialogsamling mellom reindrift og landbruk

– Viktigeste her og nå, er å dempe spenningene mellom reindrift og landbruk, mener både landbruksnæringa og reindrifta.

Dialogkonferanse Landbruk Reindrift

Fra venstre: Landbruksjef Tore Evavold i Røros kommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Brit Skjelbreid og leder i Riast/Hylling reinbeitedistrikt Unni Fjellheim.

Foto: Ristin Persson / NRK

Som en oppfølging av dialogprosjektet «Felles politikk for fjellområdene» arrangerer Fylkesmannen i Sør-Trøndelag dialogsamling i Vauldalen, Røros kommune 2.-3. mars. Hovedtema for samlinga i år, er blant annet utviklingsmuligheter for næringene i utmark.

Både reindriftsnæringa, landbruksnæringa, forvaltninga og kommunene er invitert til dialogmøtet, men Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ønsker ikke pressen tilstede, for at dialogsamlingene skal være en trygg felles arena for alle parter.

Dialogsamlinger i flere år

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har derfor tatt initiativ til å koordinere dialogsamlingene, som er et samarbeid mellom aktører innen næringsliv, forvaltning og politikk. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Brit Skjelbreid mener at dialogmøtene kan bidra til at konfliktnivået dempes.

– Jeg tror ikke disse møtene har vært forgjeves. De har bidratt til at de får lære mer om hverandre, forstå hverandre og bygge tillit, sier Skjelbreid.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er behjelpelig med tiltak som skal dempe konflikten, og tiltak som skal forebygge, som for eksempel inngjerding av innmark med stengsel.

Konflikter i generasjoner

Betydelige fjellområder i Sør-Trøndelag omfattes av reinbeitedistriktene Essand/Santi sijte, Riast/Hylling/Gåebrien sijte, Elgå/Svaahken sijte og Trollheimen sijte, reinbeitedistrikter i Sør-Trøndelag/Hedmark.

Reinflokken til Riast-Hyllingen reinbeitedistrikt

Reinflokken til Riast/Hylling reinbeitedistrikt

Foto: Arne A. Tønset/NTB arkivfoto / Scanpix

Reindriftsnæringen føler seg presset gjennom stadig større aktivitet i og omkring bruksområdene. Bondenæringen føler at deres muligheter til næringsutvikling i utmarka og fjellområdene begrenses av den samiske næringsutøvelsen.

Arealbrukskonfliktene har delvis vart i flere generasjoner, og det virker ikke som at det generelle konfliktsnivået minker. Landbrukssjef i Røros kommune, Tore Evavold mener dette er et langsiktig arbeid.

– Største konflikten er rein på innmark, og viktigeste her og nå, er å dempe spenningene mellom reindrift og landbruk, sier Evavold.

Rettsaker løser ikke selve konflikten

Leder i Riast/Hylling/Gåebrien sijte, Unni Fjellheim liker ikke tanken på å gå rettens vei. Hun er oppvokst med tre rettsaker som distriktet tapte, og som har fått store konsekvenser for distriktene.

– Gjennom rettsaker har vi fått distriktsgrenser som overhode ikke er logiske for terrenget, og da er det ikke til å unngå at rein kommer over til den siden de ikke få være, sier Fjellheim.

Fjellheim ønsker ikke flere rettsaker.

– Absolutt ikke! – Nei, det er kostbart og tidskrevende. Vi kan ikke fortsette som det er nå. Det er veldig viktig arbeid det som skjer her. Vi møtes likeverdige, og må bygge opp en gjensidig tilit til hverandre, avslutter Fjellheim.