Hopp til innhold

Sametinget ønsker å etablere samisk nødmeldetjeneste

Sametinget holdt i dag dialogmøte for å legge frem problemstillingene av når det ikke finnes nødmeldetjeneste på samisk.

nødmeldetjeneste
Foto: Máret Inger Anti / NRK Sápmi

I dag møtte Sametingsråd Henrik Olsen, representanter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 110- sentralen i Hammerfest, Tromsø og Salten, samt kommunene innenfor forvaltningsområdet for samisk språk.

Tema for møtet var etableringen av en samisk nødmeldetjeneste.

Henrik Olsen

Sametingsråd Henrik Olsen.

Foto: Harrieth Aira / NRK

Stort problem

Det er et stort problem at samisktalende innringere til nødsentralene ikke blir forstått, eller at samiske stedsnavn blir misforstått slik at brannmannskap sendes til feil adresse.

– Dette har skapt usikkerhet blant befolkningen, og oppfattes som en risiko for liv og helse, uttaler sametingsråd Henrik Olsen i en pressemelding.

Slik Sametinget ser det fungerer ikke nødmelding og varsling tilfredsstillende for samiske brukere i dag, så lenge det ikke er mulighet til å varsle på samisk, eller at varsling på samisk medfører større tidsbruk mellom varsling og utrykking.

Hartvik Hansen

Tana varaordfører, Hartvik Hansen.

Foto: Máret Inger Anti / NRK Sápmi

Glad, men frykter for utgiftene

Varaordfører i Tana kommune Hartvik Hansen, er veldig glad for hvis en slik en nødmeldetjeneste kommer, men frykter at utgiftene av en slik ordning vil falle på de fattige små samiske kommunene.

Departementet legger vekt på at samiske kommuner skal kunne tilby en nødmeldetjeneste på samisk til folket.

– Det er helt greit at dem poengterer det, men vi på de samiske kommunenes vegne, poengterte igjen at vi selvfølgelig vil gjerne tilby disse tjenestene, men at utgiftene da ikke bør falle på de forskjellige kommunene, sier Hansen.

Det viktigste er få i gang tjenesten

– Det aller viktigste er jo at en slik nødmeldetjeneste kommer i gang, slik at en samisktalende som er i nød kan forklare nødssituasjonen vedkommende er i på samisk, så det ikke forhindrer eller forsinker nødmeldingen, sier Hansen.

Anne Rygh Pedersen

Anne Rygh Pedersen.

Foto: Máret Inger Anti / NRK Sápmi

Samisktalende personell døgnet rundt

Avdelingsdirektør i avdeling for brann og redning i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Anne Rygh Pedersen, sier at de har ansvaret for 110 sentralen og mottak av brann og uhellsmeldinger.

Og de har fattet vedtak og påpekt på tilsyn og gitt avvik fordi de mener at det må være samisktalende personell til stede i nødmeldesentralen til alle tider.


Korte nyheter

 • Dálkkádat- ja birasministtar oaivvilda ahte Suopma lea rihkkon ovttasbargošiehtadusa

  Les på norsk.

  – Mu mielas lea duođalaš.

  Nu dadjá Dálkkádat- ja birasministtar Andreas Bjelland Eriksen (Bb) maŋŋá go lea čájehuvvon ahte Suoma bealde Deanu besset luosa bivdit.

  Son muitala ahte Norgga ja Suoma eisseválddit leamaš ovttaoaivilis giddet deanu dalle go deaivvadedje giđđat digaštallat dili.

  Son lea hirpmástuvvan go nu ii leat.

  – Dat lea balddihahtti, ja dan mii čuovvolat suoma eiseválddiiguin, lohká son.

  Ealáhus-, johtolat- ja birasguovddáš Lapplánddas lea addán sierralobiid báikkálaš luossabivdiide Suoma bealde Deanu.

  Sis lea eará oaivil go Bjelland Eriksen:as.

  Guovddáš atná sámi guolástankultuvrra seailluheami hui deaŧalažžan ja lea dan deattuhan iežas árvvoštallamis.

  – Suoma Natural Resources Instituhtta dutkiid dieđuid mielde ii galgga 50 luosa bivdimis luossanálli uhkidit.

  Dan čállá guovddáža guolástusossodaga doaibmi jođiheaddji, Heikki Laitala NRK:i.

  Son oaivvilda ahte sii leat čuvvon bivdonjuolggadusaid, muhto ahte sii leat geavahan árvvošteami.

  Møte i Oslofjordrådet
  Foto: Lars Tore Endresen / NRK
 • UiT:s eanemus guorus oahpposaji

  Les på norsk.

  UiT - Norgga árktalaš universitehtas (UiT) leat eanemus guorus oahpposajit iežaset oahpuin buot Norgga universitehtain ja allaskuvllain. UiT:s leat ain 72 oahpus guorus sajit.

  Nu čájehit logut Samordna opptak:as.

  51 dáid oahpuin gullet Romssa oahppobáikái. Eará oahput gullet oahppobáikkiide Álttás, Áhkkánjárggas, Bådådjos, Måefies ja Hársttákas.

  Lávvardaga suoidnemánu 20. beaivvi dii. 09.00 rahppo vejolašvuohta ohcat guoros oahpposajiid. Guoros sajiide besset dađistaga ohccit, ja danin berre ge ohcat árrat.

  Leat oktiibuot 501 guorus oahpposaji Norgga universitehtain ja allaskuvllain.

 • Verddečiekčamat álgán

  Dán vahkkoloahpa lágiduvvojit Verddečiekčamat Buvrovuonas.

  21 dievdojoavkku ja 4 nissonjoavkku galget bearjadaga ja lávvordaga čiekčat oktiibuot 76 čiekčama.

  Dát dievdojoavkkut gilvalit:

  Deatnogátte Searat

  Låvan IL

  MÁHKARÁVJU-SIIDA, Marbolon, Mauken

  Reisa JR

  Suolohasat_Joahkonjárga

  Ábborášša

  Fiettar_Sievju

  Hjemmeluft BK

  Lopphavet

  Mowi

  Spiertagáisá_Lágesduottar

  Fávrrosorda

  KOIF

  Kvænangen_Návuotna United

  Mælen Navuotna

  Skuohtanjárga

  Indre Kvænangen

  Lákkonjárga

  Langfjorden

  Rotsund Rangers

  Silvetnjárga

  Dát nissonjoavkkut gilvalit:

  Joahkohágat

  Lákkonieiddat

  Reisajentene

  Áidonat

  Amanda Karoline Jørgensen er med i Verddeturneringen
  Foto: Liv Inger Somby/NRK