NRK Meny
Normal

Samisk høgskole beholder sin selvstendighet

Rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger er veldig fornøyd etter å ha møtt kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på dialogmøte i går.

Diehtosiida

Kunnskapministeren signaliserer at Samisk høgskole i Kautokeino består som egen enhet.

Foto: Ewa-Mari Hedman

– Kunnskapsministeren presiserte allerede i begynnelsen av møtet Samisk høgskoles spesielle posisjon, samt at den består som en egen selvstendig institusjon, forteller Jelena Porsanger.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen hadde i går et dialogmøte med alle rektorene i Nord-Norges universtitet og høgskoler. Dette møtet er en del av den

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på dialogmøtet i går.

Foto: Øystein Nygård / NRK

varslede prosessen med å endre utdanningsstrukturen i Norge.

Les også: Møtte nordnorske høgskoler og universitet

Fått gehør for argumenter

Helt siden kunnskapsministeren i mai ba alle høgskoler og universitet i Norge om å komme med forslag til hvordan man best kan organisere høyere utdanning i framtida, har styret til Samisk høgskole hatt god kommunikasjon med kunnskapsdepartementet. Porsanger mener de har klart å formidle Samisk høgskoles spesielle ståsted og argumenter på en god måte. Likevel var Porsanger inntil i går usikker på hvilken vei det bærer.

– På gårsdagens møte sa ministeren at Samisk høgskole har en egen samisk og urfolksprofil, noe som gjør at den står i en særstilling. Det var en stor nyhet for oss, å få det presisert.

Ingen sammenslåing

I Nord-Norge går debatten varm om det skal være ett eller to universitet i landsdelen, samt hvorvidt mindre høgskoler skal slåes sammen. Porsanger sier at de har signalisert at de gjerne kan slåes sammen med institusjoner med samme eller lignende samfunnsrolle, med samisk språk og kultur som utgangspunkt. Helt til i går har Porsanger vært usikker.

Jelena Porsnager

Rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger er glad for at departementet forstår skolens særstilling.

Foto: Samisk høgskole

– All vår virksomhet, både utdanning og forskning er knyttet opp mot det samiske, og sannheten er at andre slike institusjoner finnes ikke, og det ser ut til at departementet forstår det.

Les også: Frykter de blir brikker i et spill

Økt samarbeid

Norges arktiske universitet i Tromsø har også et sterkt samisk fagmiljø, spesiellt innenfor språk. Jelena Porsanger sier at de allerede har et godt samarbeid med universitetet, men ser ikke bort i fra å styrke dette samarbeidet. Også blant andre Høgskolen i Levanger og Universitetet i Nordland har per i dag tilbud rettet mot samer.

– Et alternativ er å opprette et samordningsråd, som skal koordinere all samisk høyere utdanning i Norge. Fra Samisk høgskoles side er vi klare til å lede et slikt råd.