Seks nuller i lønn

Fotballspiller Tom Høgli hadde i fjor en inntekt i millionersklassen, mens andre gikk i null. Sjekk hva samiske kjendiser tjente i fjor.

Tom Høgli

Tom Høgli.

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

Tidligere TIL-spiller og Sápmi-spiller Tom Høgli som nå spiller for det belgiske laget Club Brugge, tjente godt med penger i 2011.

Ifølge skattelistene som ble lagt ut i dag, hadde han en inntekt på over 2,7 millioner kroner, noe som er langt mer enn andre fotballspillere som hevder seg på nasjonalt toppnivå.

Fotballkollega Morten Gamst Pedersen som nå spiller for Blackburn Rovers i England, er oppført med en inntekt på 0 kroner i fjor, men har til gjengjeld en formue på 1,3 millioner kroner.

TIL-spiller Hans Norbye , som er fra Karasjok, tjente i fjor i overkant av 350.000 kroner, og er oppført med 0 i formue.

Den samiske verdensartisten Mari Boine som nylig fikk utdelt et statsstipend med garantert lønn frem til pensjonsalder, tjente i fjor over 750.000 kroner, mens den nye statssekretæren for samiske saker , Ragnhild Vassvik Kalstad, tjente i underkant av en halv million.

Samiske kjendiser

SAMISKE KJENDISER

Navn

Født

Inntekt

Formue

Skatt

Kommune

Mikkel Gaup, artist

1968

144.681

0

39.193

Oslo

Ailo Gaup, gründer/tidl. FMX-kjører

1979

0

0

0

Kongsberg

Morten Gamst Pedersen, fotballspiller

1981

0

1.315.138

6.767

Tromsø

Mari Boine, artist

1956

751.380

0

322.893

Tromsø

Hogne Rundberg, artist og Døgnvill-sjef

1976

251.675

0

100.830

Tromsø

Helga Pedersen, politiker

1973

889.118

0

356.895

Tana

Per Heimly, fotograf

1972

235.613

0

79.680

Oslo

Ragnhild Vassvik Kalstad, statssekretær

1966

466.393

0

151.218

Karasjok

Mikkel Isak Eira, politiker og reineier

1968

22.016

 

Niko Valkeapää, artist

1968

261.788

0

89.519

Kautokeino

Sara Marielle Gaup, artist

1983

17.680

0

2.605

Tana

Lawra Somby, artist

1980

61.942

0

11.934

Snåsa

Synnøve Persen, kunstner

1950

214.096

16.598

61.592

Porsanger

Mathis Simonsen Hætta, artist/journalist

1959

406.241

0

124.854

Kautokeino

Inga Juuso, fylkesjoiker

1945

322.808

0

125.389

Tromsø

Kai Somby, artist

1968

239.230

0

79.853

Karasjok

Rolf Morten Anti Amundsen, artist

1987

165.758 

0

46.773

Karasjok

Nils Utsi, skuespiller

1943

476.617

0

151.194

Vågan

Nils Rune Utsi, artist

1990

95.895

2.016

21.108 

Kautokeino

Tom Høgli, fotballspiller

1984

2.765.844

0

500.759

Tromsø

Nils Gaup, filmregissør

1955

299.789

0

127.529

Oslo

Sigbjørn Skåden, forfatter

1976

272.763

0

99.890

Tromsø

Rawdna Carita Eira, forfatter

1970

421.498

0

128.592

Kautokeino

Kirsti Lervoll, Riddu-sjef

1978

451.879

0

176.833

Tromsø

Runar Myrnes Balto, Márkomeannu-sjef

1987

39.924

0

4.709

Evenes

Hans Norbye, fotballspiller

1987

355.412

0

112.036

Karasjok

Korte nyheter

 • Orre duedtie gærja åarjelsaemiengïelesne

  Meerke Krihke Leine Bientie sov voestes gærjam «Svætnoe» tjaaleme. Dïhte håhkesje gærja hijven almetjidie sjædta. –Seammasaht jïs sijhtieh ietniegïelem lohkedh jallh lïeredh gåarodh, Meerke jeahta. Maahtah gærjam bïjre åarjel faaroe saadtegisnie govledh.

  Boken "Svætnoe"
  Foto: Meerke Krihke Leine Bientie
 • Mange og store arrangement tross pandemi

  Et stort antall arrangører har gått sammen for å feire samenes nasjonaldag. Vesterålen og omegn samiske forening har sammen med en rekke andre aktører i og rundt Kabelvåg satt sammen et rikholdig program for dagen i Kabelvåg i Lofoten. Fauske har også et rikholdig program, som varer i nesten to uker. Den starter med konsert med Rolffa 27. januar. I Hamarøy er de i gang med innspilling av en digital feiring, slik som den suksessrike, digitale feiringen i fjor.

 • Kommunestyremøtet tolket ikke fra samisk - nå beklager de

  En kommunestyrerepresentant i Hamarøy kommune holdt et innlegg på lulesamisk i kommunestyremøtet den 30. november i fjor. Innlegget ble ikke tolket til norsk, og møtelederne passerte det i stillhet, til tross for at en stor del av representantene ikke behersker samisk.

  En privatperson klaget inn hendelsen til Statsforvalteren i Nordland i etterkant av møtet.

  Kommunen har bekreftet i en redegjørelse til Statsforvalteren at det ikke ble tolket fra samisk til norsk. I redegjørelsen beklager de samtidig for hendelsen, skriver NordSalten avis (betalingsmur).

  – Det er svært krevende å få tak i tolk, og i dette tilfellet fikk vi ikke kontakt med noen av våre tolkere. Dette beklager kommunen sterkt og vi har gjort grep slik at dette ikke gjentar seg, skriver kommunedirektør Odd-Børge Pedersen til Statsforvalteren i Nordland.

  Ved neste kommunestyremøte hadde kommunen anskaffet en interaktiv tolketjeneste, i følge Pedersen. Tjenesten vil også være på plass for fremtiden.

  Kommunestyremøte Hábmera suohkan - Hamarøy kommune 30. november 2021
  Foto: skjermdump 03.12.21