Dette skal du gjøre dersom du kjører på et reinsdyr

Hvert år blir et stort antall tamrein påkjørt av både bil og tog. Ikke alle er sikre på hva de skal gjøre dersom de er uheldig og kjører på rein.

Reinpåkjørsel Stokkedalen

Både kalver og voksne reinsdyr døde etter gårsdagens påkjørsel i Stokkedalen i Alta kommune.

Foto: Sunniva Sollied Møller / NRK

I går skrev NRK om 19 reinsdyr som ble drept da flokken ble påkjørt tirsdag kveld i Stokkedalen i Alta kommune.

Dette skriver Mattilsynet på deres nettside om hva du skal gjøre på stedet ved viltpåkjørsler:

  • Ta på deg markeringsvest og sikre ulykkesstedet med nødblink og varseltrekant.
  • Skaff først oversikt over eventuelle skadde personer. Gi førstehjelp og ring 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.
  • Ring politiet på 02800 for å melde om påkjørselen.
  • Merk stedet der dyret ble påkjørt, slik at skadde dyr som har forlatt stedet, kan spores.
  • Hjelp det skadde dyret så langt du har mulighet. Du kan om nødvendig avlive dyret selv. Men for bl.a. tamrein og hjortevilt gjelder dette bare hvis det ikke lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid. Avlivning av hjortevilt og tamrein krever tilstrekkelig kunnskap, ferdigheter og utstyr til å gjøre det en måte som ikke utsetter dyret for ekstra lidelser. Det er derfor sjelden aktuelt for privatpersoner å avlive slike dyr selv.

– Ikke greit å kjøre fra stedet

Tilfreds

Operasjonsleder i Øst-Finnmark politidistrikt, Lars Gaupset.

Foto: Anita Føleide / NRK

Operasjonsleder ved Øst-Finnmark politidistrikt, Lars Gaupset sier man skal stoppe og ringe politiet.

– Det er ikke greit å kjøre fra stedet, sier Gaupset.

Han legger også til at hvis reinen ikke er død, bør man være på stedet til reineier eller viltnemda kommer. Dersom dyret er skadet og beveger seg, skal man merke stedet der den sprang ut i terrenget.

Dyrevelferdsloven sier dette:

§ 4. Hjelpeplikt

Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart.

Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.