Dette må de nok leve lenge med

Barna som går langs riksvei 827 på Drag i Tysfjord må nok i enda mange år krumme ryggen mot vindtrykket fra vogntogene som suser forbi i 80 kilometer i timen. Vegvesenet har ikke veistrekninga på si prioriteringsliste.

Dette må nok barna på Drag i Tysfjord leve lenge med.

Dette må nok barna på Drag i Tysfjord leve lenge med.

Foto: Idar Kintel / NRK

Den fire kilometer lange veistrekninga mellom fergekaia på Drag i Tysfjord i Nordland og E6 er ikke er satt opp på Vegvesenets liste over prioriterte veistrekninger fram til 2023.

Svaret fra samferdselsministeren om saka levner heller ingen tvil om at regjeringen vil løfte en finger for å få den sterkt belastede veistrekninga prioritert.

Spørsmål til regjeringen

Det var etter at befolkninga på Drag arrangerte et fakkeltog for gang- og sykkelvei langs den resterende strekninga (1,9 km) av den forannevnte riksveien at stortingsrepresentant Kjell Idar Juvik (Ap) tok tak i saken.

Les mer om fakkeltoget her: Vogntog på 50-tonn dundrer forbi – mens barn går i veikanten

Juvik sendte et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren der han påpekte at strekningen har en stor andel tunge kjøretøy som bruker denne strekningen som et alternativ til E6 på vei til og fra Narvik, og at det nå haster med å finne en løsning slik at det kan bli en sikker skolevei.

– Jeg håper at ministeren ser på muligheten for å få dette inn i de årlige budsjettene, eller at man kan se på om denne kan finansieres helt eller delvis av RDA kompensasjonsmidlene for Nord-Norge.

Ikke prioritert

I det skriftlige svaret til Kjell Idar Juvik viser samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til Nasjonal Transportplan når det gjelder nevnte veistrekning.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp)

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp)

Foto: Olav Heggø / Fotovisjon

– Mindre vegprosjekter eller konkrete gang- og sykkelvegprosjekter omtales ikke eksplisitt. For slike tiltak omtales bare økonomiske rammer på landsbasis. I Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2014-2017, som er en konkretisering av de første fire årene av Nasjonal transportplan 2014-2023, beskrives de tiltakene Statens vegvesen mener bør prioriteres innenfor tildelte rammer. Her er ikke den aktuelle strekningen på Rv 827 prioritert.

Samferdselsministeren legger også til at RDA-midlene skal benyttes til tiltak som reduserer transportkostnadene for næringsvirksomhet som bruker veg, og ikke til gang- og sykkelvei.

– For 2015 er midlene allerede fordelt etter dialog med næringslivet og fylkeskommunene. Fordelingen innebærer dessuten at midlene i 2016 allerede er bundet opp til å videreføre de tiltakene som startes opp i 2015.

Lang prosess

Dermed ser det ut for at befolkningen klangs riksvei 827 må leve med dette i mange år enda. Men samferdselsministeren legger til at arbeidet med neste Nasjonal transportplan og tilhørende handlingsprogram pågår nå, og at Statens vegvesen vil vurdere prosjektet i den forbindelse.

Du kan lese hele svaret fra samferdselsministeren her: Skriftlig spørsmål - stortinget.no