Dette kan samiske formål få av penger

Sametinget vil ifølge budsjettforslaget forvalte omlag 441 mill. kroner (inklusive Samefolkets fond) i 2016.

«Disse pengene skal gå til ulike tiltak som styrker og bidrar til revitalisering av samiske språk og kultur.»

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår å bruke 285 millioner kroner på Sametinget i 2016.

De foreslår også følgende:

15,5 millioner kroner som tilskudd til samiske formål:

  • 5,6 millioner til Samisk Høgskole
  • 6,9 millioner til Divvun
  • 3 millioner til samisk språk og informasjon

5,2 millioner til Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter:

Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, er etablert av den norske regjering og lokalisert i Kautokeino. Kompetansesenteret har til formål å øke kunnskapen om og forståelsen for urfolksrettigheter og samiske rettigheter.

8,4 millioner til Internasjonalt Reindriftssenter:

Internasjonalt reindriftssenter ligger i Kautokeino som driver arbeid rettet mot næringsutøvere, offentlige myndigheter og forskningsmiljøer.

I tillegg foreslår Kunnskapsdepartementet følgende:

41,5 millioner kroner skal gå til grunnopplæring:

«Målet med tilskuddet er å medvirke til finansiering av utdanningsformål i Sametinget, inkludert utvikling og produksjon av læremidler for samiske elever.Det er et høyt prioritert mål for tilskuddet at de samiske elevene får raskere og bedre tilgang til læremiddel på sitt eget språk, heter de ti forslaget.»

Her finner du link over samtlige departementer og deres budsjett for samiske formål.