Hopp til innhold

Dá lea dán jagáš ođassátni

Dette er årest nyhetsord.

Reinflokk vandrer mot kysten

REIN: Jovsset Ante Sara er blitt pålagt å tvangsslakte flokken sin ned til 75 reinsdyr fra 1. januar 2019. Tvangsslakting ord er også vårt nyhetsord for 2018.

Foto: Edmund J Grønmo / NRK

Les saken på norsk ved å trykke her.

Bearjadaga rájes leat min lohkkit sáhttán jienastit mii dán jagáš ođassátni lea. Oktiibuot leat badjel 200 min lohkkiin mearridan 2018 ođassánii.

238 olbmos ledje 64 geat oaivvildedje ahte baggonjuovvan lea dán jagáš ođassátni.

Dát sátni lea dávjá geavahuvvon min neahttasiidduin go mii earret eará leat čállán Jovsset Ante Sara (26) birra.

Stáhta lea geatnegahtán Sara unnidit ealu 75 heggii. Sara lea geatnegahtton njuovvagoahtit ođđajagi maŋŋá. Jus son čuovvula gohččuma.

Ledje ovcci eará sánit maid mielde vuorbádeamis:

 • Váibmogiella

 • Dekoloniseren

 • Gamet / geimet

 • Nuoskkesdávda

 • Luohtelávlla

 • Baikajohka

 • Veahkaválddálašvuohta

 • Same-ish / samish

Bággonjuovvan er årets nyhetsord i Sápmi

Siden fredag har våre lesere kunne stemt på hva som er årets nyhetsord. Tilsammen har over 200 lesere stemt på hva som skulle være årets nyhetsord i Sápmi.

64 av de 238 personene som har stemt så ble det besluttet av bággonjuovvan, eller tvangsslakting på norsk, ble årets nyhetsord.

Dette ordet blir ofte nevnt i sammenheng med Jovsset Ante Sara (26) sin sak om reintallsreduksjon.

Den unge reindriftsutøveren har nettopp blitt pålagt av staten til å minske reinsdyrtallen sitt ned til 75 dyr.

Dette pålegget trer i kraft fra nyttår. Om 26-åringen blir å lystre til statens pålegg vites fortsatt ikke.

Saken til Sara har ofte blitt nevnt på NRKs sider, men også andre nasjonale- og internasjonale nyhetsmedier har skrevet om saken.

De ni andre nyhetsordene som vi valgte ut til kåringen er følgende:

 • Váibmogiella / Hjertespråket

 • Dekoloniseren / dekolonisering

 • Gamet / geimet

 • Nuoskkesdávda / kjønnssykdommer

 • Luohtelávlla / joikesang

 • Baikajohka / Skittenelv

 • Veahkaválddálašvuohta / vold

 • Same-ish / samish

Korte nyheter

 • Aperuoppit: Ohcet lágasoktavuođaid Oslos

  Oslo gielda ja Álbmotdearvvašvuođainstituhtta ohcet lágasoktavuođaid maŋŋá go olbmos gii guossuhii Norgga miessemánus, leat duođaštuvvon aperuoppit (apekopper). Dát olmmoš bođii muhtin riikkas Eurohpás gos dakkár ruoppit leat leavvan olbmuid gaskka.

  Olmmoš guossuhii Oslo miessemánu 6.-10.b. Olbmos ledje dávdamearkkat dán áigge, muhto dat ii duođaštuvvon ovdal go bođii ruoktut.

 • Mange møtte opp for å vise motstand mot samehets

  Mange møtte opp i Bodø for å vise motstand mot samehets etter at fem-åringen Magnus ble utsatt for samehets i Bodø på 17. mai, Norges nasjonaldag.

  – Vi er alle sinte, triste, berørte i hjertet og i kroppen når vi opplever hets og rasisme i senere tid. Det gjelder flere enn bare det samiske folk, og vi tar tak i det og sier «møt opp, Bodø, og si ifra».

  Det sier Kalle Urheim som er initiativtaker sammen med ungdomsorganisasjonen Noereh.

  Les mer om demonstrasjonen her.

  Se video:

  Mange har reagert etter at fem-åringen Magnus opplevde samehets i Bodø på 17. mai, og møtte opp til støtteaksjon.