Det samiske opplever kraftig oppblomstring i Bodø

Det ble mye bråk da det samiske skiltet Bådåddjo ble satt opp i 2011. Siden den gang har det samiske i byen opplevd en kraftig utvikling.

Ivar Otto Knutsen, Eivind Langås og Kristin Green Johnsen

LÆRER GJENNOM SPILL: Språkhjelp Ivar Otto Knutsen, innbygger Eivind Langås og språkkafeens leder Kristin Green Johnsen prater samisk gjennom et språklig brettspill.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Kaija Aira Amundsen

FORNØYD: Kaija Aira Amundsen (11) synes det er viktig å kunne få oppleve samisk kultur i hjembyen.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Brettspill, lek, tegning og læring av ord var noen av aktivitetene da rundt 30 Bodø-samer møttes til en nyoppstartet språkkafé sist lørdag.

– Det betyr ganske mye for meg å møte andre som snakker samisk, sier bodøjenta Kaija Aira Amundsen (11).

Men slik har det ikke alltid vært.

– Normalt sett har det samiske vært veldig skjult i byen, og det samiske har kun vært hjemme i Tysfjord, legger Eivind Langås til, som nå bor i Bodø.

Samisk språkkafé i Bodø

KAFFE OG KAKE: Det ble servert gratis kaffe og mat på språkkafeen som er åpent for alle – også for dem som ikke prater samisk.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Mange aktiviteter

Språkkafeen er bare en del av en stor utvikling som bysamene nå opplever.

Det hele startet med samisk skilting av byen da Bådåddjo-skiltet ble satt opp i 2011. Et skilt som måtte gjennomgå hærverk flere ganger.

Kristin Green Johsen

HJERTESPRÅK: Ansvarlig for språkkafeen, Kristin Green Johnsen i Samisk foreldrenettverk, betegner samisk som et hjertespråk.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

For eksempel er et språksenter og en samisk barnehageavdeling under planlegging. Sametinget og kommunen har inngått en samarbeidsavtale, mange samiske artister besøker byen og i tillegg skal det bygges en gamme.

Dette kommer i tillegg til en årlig samisk kulturuke tilknyttet samenes nasjonaldag, og under byens 200-årsjubileum får det samiske stor oppmerksomhet.

– Et hjertespråk

Samisk betyr mye for Bodø-samene.

Rakel-Iren Lillehaug Pedersen

POSITIV: Leder i Samisk foreldrenettverk, Rakel-Iren Lillehaug Pedersen gleder seg over alt som skjer på den samiske fronten i Bodø.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Det samiske språket er egentlig et hjertespråk. Så jeg tenker at det å jobbe for å få flere til å bruke språket er så viktig, poengterer arrangør Kristin Green Johnsen i Samisk foreldrenettverk.

Når ser de mot fremtiden med stor glede.

– Jeg er veldig positiv og optimistisk til det som skjer, og liker utviklingen som har skjedd på de få årene. Jeg er veldig spent på den utviklingen som blir å skje, sier leder i samisk foreldrenettverk, Rakel-Iren Lillehaug Pedersen.

Ida Pinnerød

SAMISK PRIORITERES: Ida Pinnerød oppfordrer også andre byer og kommuner til å satse på det samiske.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Prioriteres av toppolitikere

Og det samiske har høy prioritering blant toppolitikerne.

– Jeg mener at det er veldig viktig fordi at vårt ansvar for vår urbefolkning her er utrolig viktig. Vi skal aldri tenke at vi er fornøyde og klappe oss på skuldra og tenke at det er nok, understreker ordfører Ida Pinnerød (Ap), og legger til:

– Så gir det oss noe tilbake også som samfunn og som by. Jeg tenker at det at vi blir mer mangfoldig og bevisst på vår urbefolkning og historie er kjempebra.