Det kostet kommunen like mye å bryte avtalen som å gå for den

Kommunen skulle lease biler for litt over én million kroner, men betalte heller én million for å bryte kontrakten.

Biler til leasing

Bilfirmaet gikk til sak mot kommunen for å ha brutt en avtale. Kommunen responderte med å inngå et forlik likelydende avtalen. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Berit Heggholmen / NRK

NRK har tidligere skrevet om at Tysfjord styrer mot et av de største underskuddene i norsk kommunehistorie. Den lille nordlandskommunen skylder eksempelvis 90 millioner på grunn av såkalte likviditetslån, som har bygget seg opp over tid.

– Jeg finner ikke ord på hvor alvorlig det er, sa rådmann Arne Kvensjø til NRK tidligere i januar.

Nå blir den økonomiske situasjonen ytterligere forverret ved at de må betale for av brutt kontrakt.

– Det er bedre å betale ut én million kroner enn å kjøre en rettsprosess.

Det mener ordføreren i Tysfjord etter at kommunen kom til enighet om at et bilfirma får én million kroner for en brutt leasingavtale.

Avtalen annulleres

Historien er fra 2015 da Tysfjord kommune inngikk en avtale med et bilfirma om å lease elleve biler over en periode på fire år. Leasingavtalen hadde en verdi på like i overkant av én million kroner (1.013.904 kroner).

Sju biler ble levert kommunesenteret Kjøpsvik. Men daværende rådmann fant at avtaleinngåelsen med bilfirmaet ikke var holdbar, og beordret stans i leveringen, og at leasingavtalen skulle annulleres.

Bilfirmaet fulgte dette opp med å hente de bilene de hadde levert.

Til sak

For å ha brutt avtalen gikk så bilfirmaet til sak mot kommunen. Bilfirmaet krevde kompensasjon for den leveransen det ikke ble noe av.

Kommunen ble stevnet for retten i januar i fjor. Men før saken havnet i retten, inngikk kommunen et forlik med bilfirmaet der kommunen betaler én million kroner for å ha brutt leasingavtalen.

Beløpet er omtrent like stort som det kommunen skulle betale for å lease elleve biler over en fireårsperiode.

Ordfører Tor Asgeir Johansen synes det er var bedre å inngå forlik enn å havne i retten.

Ordfører Tor Asgeir Johansen synes det var bedre å inngå forlik enn å havne i retten.

Foto: Sander Andersen / NRK

Les: Rådmann må gå – får 2,5 millionar og god attest

Bedre enn en rettsprosess

Tysfjords ordfører Tor Asgeir Johansen bekrefter at kommunen må ut med én million kroner til bilfirmaet, men sier likevel at det var bedre for kommunen å inngå et forlik på én million kroner fremfor å kjøre en rettsprosess.

– Det ble tatt en helhetlig vurdering på ressursbruk og kapasitet. Det er bedre for begge parter å finne en versjon som vi kan leve med, enn å være i en rettsprosess. Og så sette en strek over dette.

– Dette er jo ikke heldig i det hele tatt. Men det har vært nødvendig sånn som saken har blitt.

NRK har forsøkt å få en uttalelse fra bilfirmaet uten å lykkes med det.