Hopp til innhold

Det gjelder å tenke out of the box

Viaplay lanserer nytt reklamekonsept på samisk, med tre nye filmer som utspiller seg nord for polarsirkelen.

Viaplay skuterkjøring

I reklamefilmen kjører de snøskuter og ser på SvampeBob.

Foto: Pressefoto / Viaplay

Viaplay har laget tre nye reklamefilmer på samisk. Disse reklamefilmene kan du se på tv om dagen.

– Det er med stolthet vi i dag tydeliggjør vårt nordiske opphav og vår identitet gjennom å ta deg med til et magisk miljø hvor du kan stifte bekjentskap med den varme familien «Stálka» sier Rikard Steiber, administrerende direktør hos Viaplay.

Familien Stálka

Her er familien Stálka som er med i reklamefilmene til Viaplay.

Foto: Pressefoto / Viaplay

Ny måte å tenke på

Kommunikasjonssjef for Viaplay Janette Cohen

Janette Cohen

Kommunikasjonssjef Janette Cohen.

Foto: Pressefoto / Viaplay

sier at dette konseptet skiller seg fra andre streamingstjenester og at det hele utspiller seg i herlige miljøer over polarsirkelen.

– Dette er ny måte å tenke på når det gjelder kommunikasjon, seere kommer til å følge familien Stálka og bli kjent med dem i den kommende tiden, sier Cohen.

Det hele spilles inn over polarsirkelen og det er lokale personer som er skuespillere.

Her kan du se de tre reklamefilmene viaplay har laget.

Det gjelder å tenke out of the box:

En liten pingvin i The Walking Dead :

Farfar har lastet ned SvampeBob Firkant:

Musikken som man hører i reklamefilmene er laget av den samiske artisten Lovisa Negga.

Korte nyheter

 • Turisttat reagerejit: – Sii oidne dušše duohtavuođa

  Cruise-turisttat MS "Boletti" fatnasis ožžo veahá erenoamáš álggu beaivvái go oidne bossubivddu Honnesvági báikkis.

  Brihttalaš guossit reagerejedje iešguđetládje – muhtumiid mielas lei gelddolaš ja earát ges eai háliidan oaidnit go njuvve bosu.

  Visit Nordkappa beaivválaš jođiheaddji Martin Hansen deattuha ahte lea dárbu ipmirdit ja lohká ahte:

  – Mii árvvusatnit sin geat ellet mearas, muhto seammás ferte leat lohpi lohkat ahte bossubivdu ja cruisefatnasat eai heive nu bures oktii.

  Skiipahoavda Nils Jørgen Nilsen lohka ahte turisttat han dušše oidne duohtavuođa ja kommentere:

  – Ii leat mihkkege maid mii sáhttit čiegadit. Mii bivdit lobálaččat, muhtumat liikojit ja muhtumat eai liiko.

 • Ikke flertall for å avvikle forhåndstiltredelse

  I forbindelse med energi- og miljøkomiteens behandling av endringer i energiloven og plan- og bygningsloven hadde Rødt, MDG og SV fremmet forslag om å avvikle ordningen med forhåndstiltredelse.

  De mener at denne ordningen ved byggeprosjekter og ekspropriasjon av eiendom kan føre til flere Fosen-saker, der utbygger fikk starte utbygging før rettighetene til andre brukere av området ble avklart.

  Med 15 mot 86 stemmer ble forslaget nedstemt av regjeringspartiene og stortingsflertallet fredag.

  Olje- og energiminister, Terje Aasland, mener fjerning av denne ordningen ville ført til stor usikkerhet for de som trenger forutsigbarhet i forbindelse med slike byggeprosjekter.

  – Forhåndstiltredelse har vært hovedregelen i ekspropriasjonsretten i mange tiår. Det er en praktisk viktig ordning som sikrer fremdriften i byggingen av nødvendige infrastrukturtiltak, sa Aasland under debatten i Stortinget.

  Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) ville vite hva regjeringens svar da er for å unngå flere Fosen-saker, når de vil beholde ordningen med forhåndstiltredelse.

  Til det svarte Aasland at de endringene som nå gjøres i lovverket ved at kommuner får større innflytelse i slike byggesaker, vil også gjøre at lokale interesser skal tas mer hensyn til i framtidige byggeprosjekter.

  Han trakk også frem at regjeringen vil se på om det i framtiden er mulig å få tidlig avklaring av gyldighet av vedtak i slike byggesaker.

  Det har gått over 600 dager siden Høyesterett uttalte at konsesjonen for bygging av vindturbiner på Fosen i Trøndelag, er ugyldig og bryter med reindriftsutøvernes menneskerettigheter (lovdata.no).

  Olje- og energiminister Terje Aasland redegjør for Stortinget om Fosen-saken
  Foto: Fredrik Varfjell / NTB
 • Duddjodettiin ohppet sámegiela

  Suorttáin Nordlánddas besset olbmot oahppat sámegiela duddjodettiin. Juohke duorastaga čoahkkanit Viesttarrállá sápmelaččat dudjot ja veahá hállat sámegiela. Sámi mánát ja nuorat maid fargga besset deaivvadit ja oahpahallat sámegiela Báru giellabáikkis, go dál leat ožžon bistevaš ruhtadeami Sámedikkis.

  Geahča ášši otná TV-ođđasiin: