NRK Meny
Normal

Det fortvilte barnets reaksjoner i en bildebok

«Det knuste hjertet» er en barnebok forfattet av Beate Heide. Boka handler om hvordan barn opplever det å bli tatt bort fra sine foreldre, og plassert i et fosterhjem. Barna føler dette som en traumatisk hendelse.

Beate Heides bildebok "Det knuste hjertet"

Beate Heides bildebok 'Det knuste hjertet'. Boka handler om en liten jente som blir tatt bort fra sine foreldre og plassert i et fosterhjem.

Foto: Beate Heide

Forfatter Beate Heide

Forfatter Beate Heide måtte lese mye om temaet barnevern- og fosterhjemstjenesten og barns reaksjoner på det å bli plassert i et fosterhjem, før hun begynte å skrive boka som har fått tittelen 'Det knuste hjertet'.

Foto: Privat

Beate Heides nye bok handler om hvordan en liten jente reagerer på å bli flyttet bort fra sine forelde, og til et fosterhjem. Barnet får reaksjoner etter å ha blitt revet bort fra sitt hjem. Hun forteller sin fostermor at hjertet hennes er knust, gått i stykker. Dette mener forstermoren at de må gjøre noe med.

Blir enige om å gjøre hjertet helt igjen

Den lille jenta og fostermoren blir enige om at de må samle bitene av hjertet hennes, slik at det blir helt igjen. Dette bruker de tid på, for det må til med samtaler og kjærlighet for å få bitene på plass.

Måtte lese seg til kunnskaper før hun skrev boka

Evy Martinsen

Evy Martinsen har illustrert boka til Beate Heide

Foto: Privat

Forfatteren Beate Heide tilegnet seg kunnskaper om barnevernstjenesten og fosterhjemstjensten, og barns behov for omsorg og trygghet, før hun begynte å skrive om dette emnet.

Evy Martinsen har laget illustrasjonene, og boka er gitt ut av Skániid Girjie i Skånland.

Ble klar over sin samiske bakgunn

Boka «Det knuste hjertet» er kommet ut på to språk, norsk og nord samisk. Da Beate Heide ble klar over at hun har samisk bakgrunn, da bestemte hun seg for å få gitt ut boka også på nord samisk. Dette var viktig for henne, og da hun holdt boka i sine hender, følte hun en enorm stolthet. Beate Heide er svært stolt over at hun er av samisk slekt i fra Nord Troms, men hun vokste opp uten å vite at hun også var av samisk slekt.