NRL fornøyd med slakteåret

Det ble slaktet nesten 75 000 rein i slaktesesongen 2015/2016. Det er om lag 7 000 flere rein enn i forrige reinslaktesesong, melder Landbruksdirektoratet.

Reinslakt

Det var i oktober og desember at det ble slaktet mest rein.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Per John Anti

Nestleder i NRL, Per John Anti, mener at slaktetallet viser at reindriftsutøvere følger vedtatte reintallsvedtak.

Foto: EWA-MARI HEDMAN / NRK

Totalt ble resultatet av slaktesesongen over 1 600 tonn reinkjøtt.

Nestleder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), Per John Anti, er fornøyd.

– Tallene viser at reindriftsutøvere følger reintallsvedtakene som distriktene og siidaene har vedtatt, forklarer Anti.

Reindriftsstyret har vedtatt at reintallet ikke må være høyere enn beitene tillater.

Det høye slaktetallet kan ifølge Anti også bety at det har vært et god kalveår og færre rovdyr.

– Hvordan sesongen 2016/2017 blir, er ennå vanskelig å si helt eksakt. Men våren har ikke startet helt bra. Det meldes om iskare flere steder, noe som gjøre det vanskelig for reinsdyrene å finne mat, svarer Anti.

21,5 kg snittvekt

Snittvekta på de nærmere 75 000 reinsdyrene som ble slaktet i 2015/2016 var 21,5 kg. Det ble slaktet et høyere antall kalver enn i forrige sesong, noe som ga en lavere gjennomsnittlig slaktevekt enn i det forrige reindriftsåret.

Ved utgangen av mars 2015 var det registrert over 211 000 tamrein i Norge.

Det var i oktober og desember at det ble slaktet mest rein. Over 1 600 tonn fordelt på 75 000 rein ble totalresultatet for slaktesesongen 2015/2016.

289 tonn på lager

Lagertallene viser at det lå 289 tonn reinkjøtt på lager den 1. april, som er nærmere 200 tonn mindre enn ved årsskiftet.

Ifølge Landbruksdirektoratet har ikke alle aktørene meldt lagertall for slutten av sesongen. Men tall fra de store har kommet inn, så de reelle lagertallene skal ikke avvike mye fra dette, etter Landbruksdirektoratets syn.

Ifølge Per John Anti skal det være bra omsetning av reinkjøtt nå.

– Meldinger som vi har mottatt tyder på at lageret skal være tom når slaktinga i inneværede sesong starter, svarer Anti.

Reindriftsåret går fra 1. april til 31. mars, og slakte- og lagertall blir også oppsummerte for dette tidsrommet.

.