Hopp til innhold

Det er Jillen-Njaarke som ba om utsettelse av rettssaken

Det er reineierne i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt som har bedt om utsettelse av rettssaken mellom reinbeitedistriktet og Øyfjellet Wind.

Det opplyser leder Torstein Appfjell i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt til NRK.

Rettssaken skulle egentlig starte 31. mai og avsluttes 16. juni.

Nå er saken utsatt til uke 22/2024.

Rettssaken var opprinnelig berammet for ett år siden, med start 23. april 2022.

Saken ble i fjor utsatt etter krav fra Øyfjellet Wind sine advokater, som mente de hadde hatt for lite til å forberede seg.

Loga sámegillii

Jillen-Njaarke reineiere
Foto: NRK

Korte nyheter

 • Kárášjogaášši Alimusriektái

  Guoddaluslávdegoddi lea mearridan ahte Kárášjoga eananášši galga meannuduvvot Alimusrievttis.

  Finnmárkku Meahcceduopmostuollu celkkii duomustis 21.04.23 ahte Kárášjoga álbmot oamasta Kárášjoga eatnamiid.

  Finnmárkkuopmodat guoddali duomu, ja dál manna ášši Alimusriektái.

  Ášši galga meannuduvvot stuorakammaris, gos leat 11 duopmara. Doppe meannuduvvot áššiid mat leat dehalaččat ja main lea stuora mearkkašupmi.

  Karasjok og Sametinget bilde tatt fra lufta.
  Foto: Benjamin Fredriksen
 • Høyesterett tar Karasjok-saken

  Striden om hvem som eier Karasjok skal opp i Høyesterett. Det har ankeutvalget bestemt.

  Med knappest mulig flertall kom Utmarksdomstolen fram til at det er innbyggerne i fellesskap som eier grunnen i kommunen.

  Dagens grunneier FeFo anket dommen. Det gjorde også en gruppe samer som mener at bare samer er grunneiere, ikke innbyggere som har en annen familiebakgrunn.

  Saken skal avgjøres i storkammer med 11 dommere. Det skjer bare når Høyesterett mener saken er spesielt viktig eller komplisert.

  Flere saker om lokale rettigheter i Finnmark har vært for retten, helt opp til Høyesterett, men Karasjok-saken er den hittil største og viktigste. Den ventes å få store konsekvenser for hvordan man bedømmer rettighetsforholdene i Kautokeino og Tana, som står for tur.

 • Vil følge opp reinsdyr i Hammerfest sentrum

  Tirsdag kom det frem at Hammerfest Høyre sin anmeldelse av reinbeitedistrikt 20 og Statsforvalteren er henlagt.

  – Det var som forventet at det ville komme. Vi har jo sett tidligere at det er vanskelig å nå gjennom. Vi mener jo at det viser med tydelighet at oppfølgingen av gjeteplikten er altfor dårlig, og at statsforvalteren ikke har gjort det de burde gjøre. Vi kan si med sikkerhet at hver eneste dag det har vært rein på Kvaløya, har det vært brudd på reingjeteplikten i Hammerfest, sier Espen Hansen, leder Hammerfest Høyre.

  Høyre mener det har vært enkelt å finne ut dette, og enkelt å gi pålegg til reindriftsutøveren om gjeteplikt.

  De sier de vil følge opp saken neste sesong slik at gjeteplikten blir overholdt.

  – Det er jo det vi skylder Hammerfests befolkning å få til.

  Fungerende reindriftsdirektør hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Torhild Gjølme, sier at de ikke har noen kommentar til saken, utenom at henleggelsen er mottatt.

  Rein i boligstrøk i Hammerfest
  Foto: Eirik Sørenmo Påsche