Derfor sier samiske toppolitikere nei til forslaget til nordisk samekonvensjon

Sameministeren og sametingspresidenten gliste bredt da forslag til Nordisk samekonvensjon ble lagt frem fredag, men samiske toppolitikere er ikke like fornøyde.

Jan Tore Sanner og Vibeke Larsen

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) og sametingspresident Vibeke Larsen (Ap) poserte for fotografen etter at forslag til Nordisk Samekonvensjon ble presentert på fredag.

Foto: Ann Kristin Lindaas / KMD

– Jeg er glad for at forhandlingene nå er i mål, uttalte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da forslaget til Nordisk samekonvensjon ble presentert fredag 13. januar 2017.

En nordisk samekonvensjon er et felles nordisk og samisk prosjekt. Nå ligger alt til rette for at vi vil få et felles rettslig rammeverk for Norge, Sverige og Finland.

Den norske forhandlingsdelegasjonen har bestått av to representanter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, én representant fra Utenriksdepartementet og to representanter fra Sametinget.

Konventionens ändamål är att bekräfta och stärka det samiska folkets rättigheter så att samerna kan bevara, utöva och utveckla sin kultur, sina språk och sitt samhällsliv med minsta möjliga hinder av landgränserna.

Forslag til nordisk samekonvensjon

– Gir bort rettigheter som vi har

Professor i urfolksrett, Mattias Åhrén, som har vært med i arbeidsgruppen for nordisk samekonvensjon siden 2003 er misfornøyd med punktene om selvbestemmelse og definisjonen om hvem som er same. Spsielt reagerer han på punktet om land og vann.

Han er skuffet over at de samiske rådene ikke er fulgt opp.

– I denne gruppen satt personer som Carsten Smith, Hans Danèlius, Martin Scheinin og Jon-Bernhard Henriksen. Jeg synes selv det er vanskelig å forstå at man ikke har, spesielt de samiske forhandlerne, ikke har hørt råd fra denne typen personer, sier Åhrén til NRK Sápmi.

Mattias Åhrén

Mattias Åhrén mener at samene gir fra seg rettigheter de allerede har dersom de skriver under på forslaget til nordisk samekonvensjon.

Foto: Ođđasat / NRK

Professoren sier han er misfornøyd med ganske mange punkter.

– Retten til selvbestemmelse og retten til selv å definere hvem som er same er to slike punkter. Det jeg reagerer mest på er bestemmelsen om at selv om konvensjonen aksepterer at samer har rett til land og vann som de tradisjonelt har brukt, så sies det i den samme teksten at statene kan kjøpe ut denne retten ved å betale en pengesum som de selv bestemmer, påpeker Åhrén.

Åhréns råd til sametingene er at de ikke skriver under på det forslaget som nå ligger på bordet.

– Ganske enkelt fordi samene som urfolk har rettigheter som urfolk. Dette konvensjonsutkastet legger standarden så mye lavere enn de rettighetene vi allerede har ifølge internasjonal rett. Hvis sametingene skriver under på dette, så gir vi bort rettigheter som vi allerede har, mener Åhrén.

Enig med Åhrén

Samerådets president Áile Jávo (NSR) er også skuffet over konvensjonsforslaget.

– Selvbestemmelsesrett for samer handler ikke om at det ekstisterer en konsultasjonsordning der statene snakker med representanter for samene, for at det siden skal vedtas noe helt annet, påpeker Jávo.

Áile Jávo

Presidenten i Samerådet, Áile Jávo, er heller ikke særlig fornøyd med forslaget til nordisk samekonvensjon.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

I likhet med professor Åhrén, reagerer Jávo også på at samene selv ikke har rett til å definere hvem som er samer.

– Ettersom arbeidet med en nordisk samekonvensjon har tatt så lang tid, så synes ikke jeg at sametingene i Norge, Sverige og Finland skal skynde seg med å stille seg bak forslaget som det ser ut i dag, sier Jávo.

– Et kompromissforslag

Styreordfører i Sametinget i Sverige, Håkan Jonsson, har også sett på konvensjonsforslaget. Og han er heller ikke fornøyd.

– Fornøyd er jeg definitivt ikke. Dette er jo et kompromissforslag mellom de tre sametingene og de tre regjeringene i disse landene, sier Jonsson til Sameradion och SVT Sápmi.

Håkan Jonsson

Styreordfører i Sametinget i Sverige, Håkan Jonsson, mener at sametingene må be folket om råd om forslaget til nordisk samekonvensjon.

Foto: Sameradion & SVT Sápmi

Jonsson sier det lett å henge seg opp i enkeltpunkter i konvensjonsforslaget, men han sier at tekten må forstås i sin helhet.

– Vi må lytte til den samiske allmenheten før vi tar stilling til dette. Men min personlige mening er at jag ikke vil underskrive en konvensjon som framfor alt gjør den samiske utviklingen vanskeligere, sier Håkan Jonsson.

Også ordfører Jörgen Jonsson i Svenska samernas riksförbund er kritisk til konvensjonsforslaget.

Han sier til Sameradion och SVT Sápmi at han reagerer også på at samisk selvbestemmelse med dette vil bli svekket.

Reagerer på offentliggjøringen

Ordføreren i Sametinget i Finland,Tiina Sanila-Akio reagerer på at forslaget til nordisk samekonvensjon blir offentliggjort før de tre sametingene har parafert eller medunderskrevet dokumentet.

– Vi i Sametinget i Finland har ikke onffentliggjort konvensjonsteksten før den er parafert, påkeker Sanila-Aikio overfor Yle Sápmi.

Tiina Sanila-Aikio
Foto: Vesa Toppari / Yle

Hun vil på vegne av Sametinget be rettighetsministeriet om en forklaring på hvorfor dokumentet blir offentliggjort før den er medunderskrevet av sametingene.

Hun vil også be om at ministeriet redegjør for hvordan denne saken kommer til å bli behandlet fremover.

Styret i Sametinget i Finland vedtok 12.01.2017 at teksten til nordisk samekonvensjon ikke skal offentliggøres før den er medunderskrevet av sametingene.