NRK Meny
Normal

Derfor krever de å eie øya

Begge gruppene som i Norges Høyesterett krever eiendomsrett på Stjernøya i Finnmark legger ideologiske idealer til grunn for kravet.

Stjernøya-sakens advokater diskuterer i Høyesterett

Sara-gruppens advokat Anja Jonassen i diskusjon med Stjernøya reinbeitedistrikts advokater Andreas Brønner og Geir Haugen.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Både Stjernøya reinbeitedistrikt og Sara-gruppen legger i disse dager fram for Høyesterett hvorfor de er rettmessige eiere av eiendom på Stjernøya i Vest-Finnmark.

– Bare dersom vi har eiendomsrett vil vi kunne hindre inngrep i reinbeitearealene våre, sier Per Mikkelsen Buljo fra Stjernøya reinbeitedistrikt.

Og det er nettopp å stoppe inngrep i naturen på Stjernøya han ser på som den viktigste grunnen til å få eiendomsrett.

Per Mikkelsen Buljo utenfor Norges Høyesterett

Per Mikkelsen Buljo fra Stjernøya reinbeitedistrikt er spent på om ILO-konvensjonen står sterkt i norsk lov.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Mens Sara-gruppen ønsker å bruke eiendomsretten sin til å stimulere til innovasjon og gründer-virksomhet.

Rik på mineraler

På øya er det store forekomster av mineralet nefelinsyenitt, som Lillebukt Alkaline Kompleks har drevet gruvedrift på siden 1961.

Gruveselskapet fester eiendommen som i dag er underlagt Finnmarkseiendommen (FeFo), og betaler totalt ca. 2 millioner i årlige avgifter til FeFo.

Sara-gruppens advokater avsluttet i dag sin prosedyre for Høyesterett, og sa at dersom de får eiendomsrett, så vil disse pengene gå til Sara-gruppen, som vil de opprette et fond til støtte for gründere i Finnmark.

– Sara-gruppen er uenig i forvaltningspolitikken til FeFo. Vi og svært mange i Finnmark opplever at FeFo ikke er seg sin rolle bevisst i denne forvaltningen, og svært lite av felleskapets ressurser tilfaller befolkningen til gode, sier Mikkel Sara, som tilhører Sara-gruppen.

Sara-gruppens representanter utenfor Norges Høyesterett

Brødrene Mikkel Sara (t.v.) og Per Olav Sara, sammen med far Johan Sara, er en del av Sara-gruppen. De er i Oslo for å følge saken sin i Høyesterett.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Gjennom å etablere et fond ønsker Sara-gruppen å bidra til å styrke og demokratisere økonomien, fortsetter han.

Begge har lagt krav på samme område

Reinbeitedistriktet har i sitt krav lagt fram at de mener de har rett til hele Finnmarkseiendommens grunn på øya, som utgjør ni tideler av øya.

Sara-gruppen har lagt krav på den sør-vestlige delen av øya.

Men det er også denne delen av Stjernøya som reinbeitedistriktet legger størst vekt på.

Forskjellig argumentasjon

Høyesterettsdommer Ingse Stabel under rettsak

Høyesterettsdommer Ingse Stabel leder rettssaken.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Reinbeitedistriktet legger urfolkskonvensjonen, ILO-169, til grunn for sin argumentasjon.

– Dette ble gjort mulig da Finnmarksloven trådte i kraft, utdypet advokat Geir Haugen overfør Høyesterett tidligere denne uken.

Per Mikkelsen Buljo er spent på hvordan det vil gå:

– Nå får man jo prøvd om ILO-konvensjonen er tatt hensyn til i Norge, eller om den nærmest sagt bare er skrevet på et verdiløst papir.

Sara-gruppen på sin side har lagt størst vekt på alders tids bruk, altså at de over lang tid har ervervet seg eiendomsrett ved å ha vært eksklusive brukere av området i over 100 år.

Advarte Høyesterett

I dag prosederte Finnmarkseiendommens advokater for Høyesterett.

Advokatene Kristin Bjella og Knut Helge Hurum i Høyesterett

Advokatene Kristin Bjella og Knut Helge Hurum (i bakgrunnen) fører saken fram for Finnmarkseiendommen i Høyesterett.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Vi kommer til å legge Utmarksdomstolens dom til grunn, sier advokat Knut Helge Hurum.

Han gjorde Høyesterett i dag oppmerksom på at dersom de går inn for å gi eiendomsrett, så vil det kunne føre til at det kommer mange eiendomskrav inn fra reineiere i Norge.