Hopp til innhold

Departementet: Ingen krav om enighet mellom reindrifta og Nussir

Makter ikke reindriftsnæringen og selskapet Nussir å komme til enighet betyr ikke dette at gruveplanene må skrinlegges.

Rein

REINDRIFT: Reinbeitedistriktet som blir mest berørt av gruvevirksomhet, har ikke hatt kontakt med selskapet som vil starte opp etter at FeFo ga en positiv uttalelse i fjor høst.

Foto: Knut-Sverre Horn

«Departementet har ikke stilt krav om at partene skal være enige, men at tiltakene som iverksettes skal skje i samråd med reindriftsnæringen.»

Dette skriver ekspedisjonssjef Jarle Jensen og avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i et brev til Sametinget. Bakgrunnen er at Sametinget har bedt om en avklaring av blant annet begrepet «enighet».

I midten av september i fjor uttalte Finnmarks største grunneier med knappest mulig flertall seg positiv til gruvedrift ved Repparfjorden i Vest-Finnmark.

– Fefo legger til grunn at tiltakshaver i samråd med reindriftsnæringen kommer fram til enighet om tilfredsstillende avbøtende tiltak slik at det fortsatt skal være regningssvarende å drive reindrift i området, heter det i vedtaket.

Reineier: – Helt nytt for oss

Departementet understreker i sitt brev at de legger til grunn at partene (reinbeitedistriktene og Nussir ASA) kommer frem til gode løsninger slik at reindriften i området kan videreføres.

– For oss er dette helt nytt. Vi har hele tiden lagt til grunn at det må ligge til grunn en enighet mellom oss og gruveselskapet før de eventuelt kan starte opp med noe som helst, sier Ann Catharina Lango (25).

Ann Catharina Lango ønsker barnehageplass til sønnen

OVERRASKET: Lederen i Fiettar reinbeitedistrikt, Ann Catharina Lango.

Foto: Ewa-Mari Hedman / NRK

Hun er leder i Fiettar reinbeitedistrikt – et av to distrikter i Kvalsund som blir mest berørt av den planlagte kobbergruven i Repparfjord.

Etter at Finnmarkseiendommen ga en positiv uttalelse til Nussir har det ikke vært kontakt mellom reindriftsnæringen og selskapet.

Fra 2009 har det imidlertid vært møter og kontakt mellom partene, men ifølge Lango har det ikke vært noe etter FeFos vedtak.

I fjor sa Lango dette til NRK:

– Vi kommer ikke til å gi i fra oss beiteområder og vår egen framtid til selskapet. Derfor kommer vi til å jobbe så langt vi må for at det ikke skal bli noen virksomhet.

Reineieren sier i dag at dette fortsatt står fast.

Fefo: Følger departementet

Sametinget har også bedt en avklaring fra Finnmarkseiendommen (FeFo).

I et brev direktør Jan Olli skriver på vegne av styreleder Raymond Robertsen heter det at FeFo legger til grunn presiseringen departementet har gitt.

– Fortolkningen av styrevedtaket må skje med bakgrunn i departementets brev, skriver Olli.

Han skriver videre at det mest hensiktsmessige er å legge til grunn departementets fortolkning.

– Den motsatte forståelse ville medført vetorett for den ene parten, som igjen ville medført at tiltakshaver (Nussir, red.anm.) kunne bli tvunget inn i en rettslig prosess om forståelsen av departementets vedtak dersom berørte parter ikke medvirket til en forhandlingsløsning, skriver Olli.

Sametingets plenum skal behandle Nussir-saken i løpet av vinteren.

Korte nyheter

 • Ohcet huksenfálaldagaid ovdalgo leat meannudan Equinora ohcamuša - ođđa Fovsen-ášši

  Statnett lea ohcagoahtán huksenfálaldagaid fápmolinnjái gaskkal Skáiddi ja Hámmerfeastta.

  Dát geavvá vaikko ráđđehus ii leat vel meannudan Equinora ohcamuš elektrifiseret Muolkkut gássarusttet (dárogillii: Melkøya).

  – In leat hirpmahuvvan, lea dábálaš ahte sii nie dahket. Bidjet johtui dakkár bargguid ovdal go lea formálalaččat mearriduvvon, dadjá boazodoalli Nils Mikkelsen Utsi.

  Mikkelsen Utsi lea jođiheaddji 22 Fiettar orohagas ja fápmolinnjá manašii orohaga čađa. Orohagas leat jo massán eatnamiid fápmolinnjá gaskkal Álttá ja Skáiddi dihte.

  Utsi oaidná ahte ii gánnet fápmolinnjá hukset jos Equinora gássarusttet ii elektrifiserejuvvo.

  Dán vahkkoloahpa celkkii eanetlohku Guovddášbellodaga riikkačoahkkimis ahte biehttalit fápmolinnjá hukset.

  Finnmárkku Bargiidbellodat ges háliida ásahit eanet fápmu fylkkas. Stáhtaministtar Jonas Gahr Støre geardduhii ahte eai mearrit maidege fápmolinnjá olis ovdal go leat gieđahallan Equinor ohcamuša go finai Finnmárkkus.

  Les på norsk.

  Leder i reinbeitedistrikt 22, Fiettar, Nils Mikkelsen Utsi, mener byggingen av kraftlinja til Hammerfest har klare paralleller til Fosen-saken.
  Foto: Gyda Katrine Hesla / NRK
 • Lea ohcan duopmárin Alimusriektái

  Odne almmuhii Rett24 listtu sis geat leat ohcan duopmárin Alimusriektái.

  Doppe leat guokte rabas duopmárvirggi ja virggiide leat 15 ohcci.

  Susann Funderud Skogvang (47) lea okta sis guhte lea ohcan duopmárvirggi. Dál son bargá duopmárin Hålogalándda lágamánnerievttis.

  Son lea earret eará čállán girjji sámerivttiid birra ja lea čiekŋudan olmmošvuoigatvuođaide, earenoamážit sáme- ja eamiálbmotrivttiide.

  Les på norsk.

  Susann Funderud Skogvang. Lagdommer Hålogaland lagmannsrett og juryleder Rettssikkerhetsprisen 2022.
  Foto: Marius Fiskum
 • Dál čuvggoda gitta mihcamáraide

  Odne, vuossárgga, lea giđđajorggáldat.

  Giđđajorggáldat beaivvi njukčamánus lea idja ja beaivi lihka guhki. Ja dál čuvggoda gitta mihcamáraide geassemánus.

  Viimmat fas čuvggoda, muhto Davvi-Norggas fertet vuordit veahá vel ovdalgo giđđadálki beassat návddašit. Dan dadjá meteorologa Matilda Hallerstig.

  – Gaskavahku rájes galbma biekkat davit guovlluin ja alladeatta dagaha buolašcehkiid Davvi-Norggas.

  Vaikko galgá buolaštit de son dieđiha maid čáppa dálki ja beaivvádat davit guovlluin.

  Les på norsk.

  Stokmarknes i Vesterålen med sol og snø.
  Foto: Svein Antonsen