Departementet: – Blir ikke forbudt med snøskuter

I går informerte Miljødirektoratet ordførerne i Finnmark om at det ikke vil være lov å bruke skuter til fritidskjøring etter 5. mai – Klima- og miljødepartementet kommer med oppklaring.

Snøskuter

Klima- og miljødepartementet sier at det likevel vil kunne gis dispensasjon til å kjøre snøskuter etter fastsatte løyper etter 5. mai i Nord-Troms og Finnmark.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Etter at Miljødirektoratet på torsdag orienterte Finnmarks ordførere om at det ikke vil bli gitt dispensasjon til å kjøre snøskuter for å komme seg på fisketur etter 5. mai har Klima- og miljødepartementet kommet på banen.

– Departementet vil sende ut et eget brev om dette for å oppklare. Gjeldende praksis i Nord-Troms og Finnmark vil bli videreført, bekrefter departementets statssekretær Lars Andreas Lunde, via sms til NRK.

Ordførerne reagerte

Under møtet med fylkesmannen i Finnmark og ordførere fra alle Finnmarks kommunene, forklarte seniorrådgiver fra direktoratet, Marit Johanne Birkeland, at Klima- og miljødepartementet har tydeliggjort at fornøyelseskjøring ikke gir grunnlag for å få dispensasjon til å kjøre etter 5. mai.

Med andre ord at det ville blitt helt forbudt for fritidskjøring med skuter i Nord-Troms og Finnmark etter 5. mai.

Dette til tross for at det i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag og motorferdselloven står at Fylkesmannen kan gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller.

Svein Atle Somby

Karasjok-ordfører Svein Atle Somby (Ap) var en av de mange opprørte ordførerne.

Foto: Piera Balto / NRK

Flere av ordførerne reagerte kraftig på dette.

En av de er Karasjok-ordfører Svein Atle Somby (Ap).

– Jeg synes det er svært beklagelig at man ikke skal kunne kjøre skuter etter 5. mai som er den viktigste turtiden på våren. Det som gjaldt før, der fylkesmannen kunne gi disp dersom kommunen søkte om det skulle absolutt vært videreført.

Stortingspolitikere retter opp

Stortingspolitikerne Kent Gudmundsen (H) og Odd Henriksen (H) tok fatt i saken.

– Jeg har vært i kontakt med departementet i dag og vi har på bakgrunn av misforståelsen som tydeligvis nå har oppstått, besluttet å sende et brev til fylkesmennene, der man presiserer hva Stortinget har vedtatt, sier Gudmunsen til NRK.

Odd Henriksen

Stortingsrepresentant for Nordland Høyre, Odd Henriksen, var overrasket da han hørte hva Miljødirektoratet hadde sagt.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Henriksen (H) sitter i energi- og miljøkomiteen på stortinget, og har vært med å forme loven.

– Når vi håndterte lov om motorferdsel i utmark, så var vi helt helt åpenbar på at noen endringer i Finnmark hadde vi ikke noen ønske om.

Står fast ved det som ble sagt

Etter samtaler med Miljødirektoratet sa de tidligere på fredag til NRK at de står fast ved det de orienterte om på torsdag, og henviste til departementet.

Fylkesmannen er nå usikker

Miljøvernsjef Bente Christiansen hos Fylkesmannen i Finnmark deltok selv på det årlige kontaktmøtet mellom kommunene.

Lovforståelsen har skapt usikkerhet hos Fylkesmannen i Finnmark.

Ifølge Christiansen er Fylkesmannen i Finnmark i ferd med å skrive et brev til Klima- og miljødepartementet, hvor de ber om en endelig avklaring om det er tillatt eller ikke med snøskuterkjøring i Nord-Troms og Finnmark etter 5. mai.