NRK Meny

Departementet griper ikke inn

Departementet vil ikke gripe inn og sikre Troms Bondelag en fast plass i arbeidet med en regional plan for reindrift. Det er strid om bondelagets ønske om fast plass, men fylkeskommunen har sagt nei. Formålet med planen er å legge grunnlag for en bærekraftig reindrift i Troms sett i forhold til andre næringsinteresser.