Hattfjelldal vil søke om å bli samisk

Formannskapet går inn for at kommunen blir en samisk kommune – nå er det opp til kommunestyret.

Susna

Den vakre elva Susna renner gjennom Hattfjelldal kommune. Kommunen har sørsamisk befolkning, og mye tyder på at kommunen kommer til å søke om å bli innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

Hattfjelldal kommune kan bli den neste kommunen som innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk.

Formannskapet behandlet saken på onsdag, etter å ha undersøkt hvilke konsekvenser en innlemmelse vil ha for blant annet kommuneøkonomien.

Varaordføreren har troa

Konklusjonen i utredningen er at det ikke vil ha noen spesielle konsekvenser for Hattfjelldal å bli samisk.

Formannskapet går inn for at kommunen skal søke regjeringen og Sametinget om å innlemmes i språkforvaltningsområdet. Varaordføreren håper og tror kommunestyret vil følge opp formannskapets innstilling.

– Det har jeg tro på, for det har jo vært stemning for dette før, forteller varaordfører Bjørnar Hansen (SV).

Han fortsetter med å fortelle at kommunestyret først skal ta en beslutning om en søknad skal utformes eller ikke. Deretter skal kommunen se godkjenne søknaden, så det er fortsatt en vei å gå.

  • Se kommunens dokument om utredningen her

Gjenstår å utforme søknad

På formannskapsmøtet i går, som ble ledet av varaordføreren, ble de nemlig enige om å gå videre med saken.

– Vi gjorde vedtak om å få utformet en søknad som går videre til departementet, der vi søker om å bli medlem av det samiske språkforvaltningsområdet.

Forprosjektet for å se på konsekvensene ved å bli en samisk kommune ble vedtatt desember 2012.