NRK Meny
Normal

Denne hallen sprengte budsjettet med mange millioner

Stetindhallen skulle i utgangspunktet koste 22,8 millioner kroner å sette opp. I løpet av byggeperioden har kostandene økt med 10 millioner kroner.

Stetindhallen Kjøpsvik

Kommunen brukte ti millioner kroner mer enn først antatt.

Foto: Geir Smelror

– Det er alvorlige overskridelser, og enorme kostnader som utgjør 45 prosent overskridelser på prosjektet. Det er selvfølgelig ikke bra for Tysfjord kommune, sier en oppgitt leder i kontrollutvalget, Ann-Aashild Hansen (Felleslista).

Ann-Aashild Hansen

Leder i kontrollutvalget i Tysfjord, Ann-Aashild Hansen (Felleslista) synes overskridelsen er beklagelig.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Tirsdag denne uken gikk kontrollutvalget i Tysfjord gjennom regnskapet til byggingen av Stetindhallen i Kjøpsvik.

En flerbrukshall som ved byggestart var budsjettert til å koste 22,8 millioner. Nå, tre år etter at hallen ble tatt i bruk, viser kommunens egne tall at sluttsummen ble på 32,8 millioner.

– Det vil si at det er merforbruk på 10 millioner kroner på hallen, forklarer Hansen.

Store underskudd

Tysfjord kommune sliter med veldig mye med store underskudd, og hadde det dårligste driftsresultatet i hele landet i 2014.

Ved årets slutt regner kommunen med å ha et samlet underskudd på nesten 42 millioner kroner.

Flere ganger dyrere for kommunen

Fra byggestart i august 2011 til regnskapets slutt i juni 2015 økte kommunens prislapp fra 2,75 til 12,7 millioner kroner.

Kommunens egenandel i de opprinnelige planene var på 2,75 millioner kroner. Resten skulle betales med eksterne midler.

Men en måned etter at byggingen ble satt i gang, i september 2011, gjorde kommunestyret en tilleggsbevilgning der de økte egenandelen til 7,5 millioner.

Men kommunens kostnad ble enda høyere, viser regnskapet.

– Ut fra regnskapet er kommunens andel nå på i underkant av 12,7 millioner kroner, forteller Hansen.

Og det er noe hun synes er sterkt beklagelig.

– Det er en gjenganger av det som vi tidligere har sett når vi har gjennomført forvaltningsrevisjon. Det viser seg at man kanskje ikke har den nødvendige styringen med prosjekter som igangsettes, og at kostnadene blir tatt ut i fra det blå når man bestemmer seg for å gjennomføre et prosjekt. Men realiteten blir noe helt annet – som får konsekvenser for kommunens utgifter.

– Rot med tilskudd

Hansen viser også til inventar og utstyr på 589.000 kroner som ble kjøpt inn til hallen i november og desember 2012, som kontrollutvalget ikke finner noen formell politisk godkjenning på.

– Vi har fått opplyst fra administrasjonen at regninga på 589.000 ble betalt av kommunen og ført i investeringsregnskapet til flerbrukshallen. Og at hallen fikk innvilget et tilskudd fra Havbruksfondet på 150.000 kroner til innkjøp av utstyr, og ført som inntekt i driftsregnskapet av Stetindhallen.

Ordfører i Tysfjord og styremedlem i Stetindhallen KF, Tor Asgeir Johansen (Ap), takket nei til å kommentere denne saken.