Den svenske staten anker Girjas-dommen

Avokatene har i dag levert inn anken, men ber om ekstra tid til å utvikle anken.

Leder i Girjas Matti Berg med statens representanter Jonas Löttiger og Hans Forssell.

Leder i Girjas Matti Berg med statens representanter Jonas Löttiger og Hans Forssell.

Foto: Máret Steinfjell/Sameradion & SVT Sápmi

Det melder SR Sameradion & SVT Sápmi .

Girjas sameby vant mot den svenske staten og fikk eksklusiv rett til jakt og fiske i samebyens beitemarker . Denne dommen ble offentliggjort i Gällivare tingrett i begynnelsen av februar.

Her kan du se kort oppsummert hva Girjas-saken egentlig handler om

Kan ta 2 - 2 1/2 år

I dag har altså statens ombud Justitekanslern, via advokatene Hans Forsell og Jonas Löttinger, levert inn anken til Gällivare tingrett.

Saken ankes da til hovrätten, som er det samme som lagmannsretten i Norge. Da dommen ble offentliggjort ble det sagt at om saken ankes, så kan det ta 2 - 2 1/2 år før saken kommer opp i hovrätten.

Forventet en anke

Advokatene ber om utsettelse til å utvikle anken og levere inn bevismateraialet fram til slutten av april.

Dels på grunn av sakens størrelse og kompleksitet, og dels fordi advokatene er opptatt med en annen rettsforhandling.

Leder i Girjas sameby Matti Berg sier at det var forventet at staten vil anke dommen.

– Vi har vært innstilt på at dommen skulle ankes og gå videre gjennom hele rettssystemet, sier Berg til SR Sameradion & SVT Sápmi.