Hopp til innhold

Slik er den politiske helsetilstanden

– Samiske pasienters sikkerhet blir i svært mange tilfeller ikke godt nok ivaretatt, mener NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo.

Sykehusavdelinger
Foto: Piera Balto / NRK

Helge Guttormsen

Senterpartiets presidentkandidat Helge Guttormsen.

Foto: Máret Eli Buljo / NRK

Keskitalo, Vibeke Larsen, Laila Susanne Vars og Helge Guttormsen er enige om en ting:

– Det er viktig å ha fokus på helsetilbudet til den samiske befolkningen i Norge.

NRK Sápmi har bedt presidentkandidatene svare på seks spørsmål som tar for seg helsetilbudet. Utgangspunktet er hva partiene lovte foran valget i 2009. Nederst i denne artikkelen kan du lese svarene slik kandidatene har svart skriftlig.

På nært hold

NSRs presidentkandidat er en av mange som har opplevd helsevesenet på nært hold med alvorlige diagnoser . Nå er Keskitalo helt frisk igjen.

– Helsetilbudet er viktig for oss samer. Derfor skal det være en viktig sak for Sametinget, svarer Keskitalo på spørsmålet om det er noen poeng i å gi valgløfter i programmene ettersom det er kommunene og helseforetakene som har ansvaret for helsetilbudet også til «den samiske pasienten».

– Ja, alle som stiller til valg til Sametinget bør ha noen klare formeninger om hvilket tilbud samiske pasienter burde ha. Sametinget er en viktig vaktbikkje, og må i mange tilfeller opptre som et ombud for samiske pasienter, svarer Árjas Laila Susanne Vars.

– Ikke makt over kommunene

Presidentkandidatene er også enige om at Sametinget innflytelse bør styrkes.

Verken Aps Vibeke Larsen eller Sps Helge Guttormsen synes det er ønskelig at Sametinget får instruksjonsmyndighet overfor kommunene.

– Vi ønsker ikke instruksjonsmyndighet overfor kommunene, men større gjenomslagskraft i forhold til rammeverk og utdanningsløp, svarer Larsen.

– Jeg har liten tro på at Sametinget kan opptre med instruksjonsmyndighet. Det må komme som et følge av et savn hos pasienter, og av at personell med samisk innsikt ønsker å utrette noe, svarer Guttormsen.

Vars og Keskitalo er opptatt av at Sametingets mulighet til å oppnevne representanter til helseforetakenes styrer.

Misfornøyd med flertallet

Samtlige kandidater mener de har fått gehør for mange av valgløftene fra 2009, og at helsetilbudene for den samiske befolkning har utviklet seg i riktig retning.

Derimot er Aili Keskitalo misfornøyd med sametingsrådet.

– Dessverre har ikke sametingsrådet fremmet en eneste helsepolitisk sak til behandling for plenum i denne sametingsperioden, heller ikke de sakene vi har løftet. Ikke en gang den store samhandlingsreformen ble noen ganger fremmet til plenum som noe annet enn en drøftingssak, skriver Aili Keskitalo.

Dette avviser Vibeke Larsen som har vært sametingsråd.

– Vi har hatt flere til plenum enn noen ganger tidligere, sier Ap-kandidaten til NRK.

Hun lister opp blant annet barnevern, samhandlingsreformen, bioteknologi-utviklingen og folkehelselovgivningen. Vibeke Larsen har også en lang liste over helsesaker Sametinget har arbeidet med i den siste perioden.

Seks spørsmål om helse

Her er spørsmålene NRK Sápmi ba presidentkandidatene svare på:

 • Har ditt parti klart å oppfylle noe av det som partiet gikk til valg på for fire år siden?
 • Det er kommunene som har hovedansvaret for primærhelsetjenesten. Føler du at Sametinget (sametingspolitikerne) har liten innflytelse og mulighet til å gjøre noe konkret med helsetilbudet for «den samiske pasienten»?
 • Burde Sametinget fått mer makt - for eksempel gjennom instruksjonsmyndighet overfor kommunene, og mulighet til å bevilge penger til kommunene - innen helsepolitikken slik at «den samiske pasienten» ble mer ivaretatt?
 • Spesialisthelsetjenesten er det helseforetakene som har hovedansvaret for. Ville det vært ønskelig med mer makt og myndighet også i forhold til dette?
 • Ettersom det er kommunene og helseforetakene som har ansvaret for helsetilbudet også til «den samiske pasienten», er det da noen poeng i å gi «valgløfter» i programmet til sametingsvalget?
 • Møter du som sametingspolitiker forståelse fra sentrale myndigheter (helseforetak, tilsyn, regjering, storting) om at «den samiske pasienten» har egne behov (språklige og kulturelle)?

Her er kandidatenes svar

Nedenfor kan du lese presidentkandidatenes svar i sin helhet.

Vibeke Larsen (Ap): – Ønsker ikke å styre kommunene

Laila Susanne Vars (Árja): – Oftest skyves alt ansvaret over på pasienten

Aili Keskitalo (NSR): – Vår rolle må styrkes i helsesaker

Helge Guttormsen (Sp): – Det samiske har fått aksept

Korte nyheter

 • Enare: Mener kommunens uttalelse er samefiendtlig

  Over 200 nåværende og tidligere
  innbyggere i Enare kommune i Finland krever at kommunen trekker tilbake sin uttalelse om sametingsloven til Riksdagens valgkomité.

  Ifølge Enare kommune skal alle innbyggere
  i samiske områder ha like rettigheter, og det er ikke nødvendig å ta særskilt hensyn til samenes rettigheter.

  Alle som deltar i underskriftsaksjonen
  mener kommunens uttalelse er samefiendtlig og at det ikke representerer innbyggernes syn.

 • Gáibidit Anár gieldda geassit cealkámuša sámediggelágas

  Badjelaš 200 dálá ja ovddeš Anára gieldda ássi gáibidit, ahte Anár gielda geassá iežas cealkámuša sámediggelágas eret riikabeivviid vuođđoláhkaváljagottis.

  Anára gieldda cealkámuša mielde buot sámeguovllu ássit galggašedje oažžut seammalágan rivttiid, iige sámiid rivttiid leat dárbu vuhtiiváldit sierra.

  Bealiváldima vuolláičállán olbmuid mielas gieldda cealkámuš lea sámiid vuostá iige dat ovddas gieldalaččaid oainnu.

  Geahča ášši otná TV-Ođđasiin.

  Finske sametingspolitikere
  Foto: Suoma riikkabeaivvit